Pomocnik Historyczny

Historyczne kostiumy

Sarmaci i Kozacy

„Kozak Charko wszystkich pozdrawia”, druk cyfrowy Romana Minina, 2009 r. „Kozak Charko wszystkich pozdrawia”, druk cyfrowy Romana Minina, 2009 r. Międzynarodowe Centrum Kultury
„Wielcy sarmaci tego kraju/ Wielkie sarmatki tego kraju”, grafika Magdaleny Burdzyńskiej do plakatu wystawy, Tarnów, 2018 r.Międzynarodowe Centrum Kultury „Wielcy sarmaci tego kraju/ Wielkie sarmatki tego kraju”, grafika Magdaleny Burdzyńskiej do plakatu wystawy, Tarnów, 2018 r.

W społecznej świadomości Polaków i Ukraińców wykształciły się dwa równoległe mity – rodem z baroku – o niezwykle podobnej konstrukcji. Dla Polski jest to mit sarmatyzmu, a dla Ukrainy – Kozactwa. W obu można doszukać się wspólnych korzeni tkwiących w ideologii sarmackiej, która stała się podstawą kształtowania tożsamości wszystkich narodów wieloetnicznej Rzeczpospolitej.

Polska idea sarmatyzmu zaczęła nabierać na sile od XVI w. Ówczesne spekulacje literackie wywodziły szlachtę polską od Sarmatów (twierdzenia oparte na pracach kronikarzy Wincentego Kadłubka i Jana Długosza).

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 109
Oryginalny tytuł tekstu: "Historyczne kostiumy"
Reklama