Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Osadnicy na szlaku, fragment obrazu olejnego Oscara Edmunda Berninghausa z XX w. Osadnicy na szlaku, fragment obrazu olejnego Oscara Edmunda Berninghausa z XX w. Christie’s Images Ltd
Stany Zjednoczone od herbatki bostońskiej do pierwszej wojny światowej.
„Bohaterowie naszego kraju” (podobizny prezydentów: Washingtona, Lincolna i Granta); pocztówka z ok. 1880 r.Corbis „Bohaterowie naszego kraju” (podobizny prezydentów: Washingtona, Lincolna i Granta); pocztówka z ok. 1880 r.

16 XII 1773 – tzw. herbatka bostońska; zatopienie ładunku herbaty należącej do Kompanii Wschodnioindyjskiej w proteście wobec polityki celnej Wielkiej Brytanii.

5 IX–18 X 1774 – I Kongres Kontynentalny w Filadelfii gromadzi delegatów 12 kolonii (bez Georgii).

19 IV 1775 – pierwsze zbrojne starcie kolonistów z oddziałami brytyjskimi pod Lexington i Concord; początek wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

10 V 1775 – w Filadelfii rozpoczyna obrady II Kongres Kontynentalny; powołuje armię (14 VI) i mianuje George’a Washingtona jej dowódcą (15 VI). Kongres działa jako najwyższa władza kolonii do samorozwiązania w 1789.

4 VII 1776 – Kongres uchwala Deklarację Niepodległości.

15 XI 1777 – Kongres uchwala Artykuły Konfederacji i Wiecznej Unii, zw. też pierwszą konstytucją, dające podwaliny ustrojowe nowego państwa.

3 IX 1783 – paryski traktat pokojowy: Wlk. Brytania uznaje niepodległość Stanów Zjednoczonych.

17 IX 1787 – konwencja filadelfijska uchwala Konstytucję Stanów Zjednoczonych, ratyfikowaną następnie (do 1790) przez 13 stanów założycielskich.

30 IV 1789 – inauguracja prezydentury George’a Washingtona (piastował urząd przez 2 kadencje, do 1797).

2 XII 1791 – uchwalenie Deklaracji praw (Bill of Rights), pierwszych 10 poprawek/nowel do Konstytucji, gwarantujących ochronę praw obywatelskich.

16 VII 1790Residence Act wyznacza miejsce pod przyszłą stolicę i zasady jej budowy; 9 IX 1791 otrzymuje nazwę Waszyngton – na cześć pierwszego prezydenta.

Pomocnik Historyczny „Stany Zjednoczone Ameryki wydanie II” (100192) z dnia 21.02.2022; USA. Narodziny potęgi; s. 4
Reklama