Pomocnik Historyczny

Poczet prezydentów

Poczet prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki

George Washington George Washington Corbis
Pierwszych 27 prezydentów (i 28 prezydentur) Stanów Zjednoczonych Ameryki, rządzących krajem w opisywanym przez nas okresie (w nawiasach daty sprawowania urzędu).
2. John Adams, 3. Thomas Jefferson, 4. James Madison, 5. James Monroe, 6. John Quincy Adams, 7. Andrew Jackson.Polityka 2. John Adams, 3. Thomas Jefferson, 4. James Madison, 5. James Monroe, 6. John Quincy Adams, 7. Andrew Jackson.

1. GEORGE WASHINGTON (30.04.1789–04.03.1797) – głównodowodzący Armii Kontynentalnej; przewodniczący Konwencji Konstytucyjnej; jeden z Ojców Założycieli; był przeciwnikiem frakcji politycznych, ale najbliżej mu było do federalistów; zwolennik republikańskiej formy rządów; jedyny prezydent w historii wybrany jednomyślnie przez Kolegium Elektorów; w konfliktach międzynarodowych zajmował stanowisko neutralne (np. wojna brytyjsko-francuska); dążył do zawarcia sojuszu z Anglią (Traktat Jaya); zwolennik ograniczonej armii, ale użył milicji (armii obywatelskiej) do stłumienia rebelii w 1794 r.; blisko współpracował z Kongresem; w „Wystąpieniu pożegnalnym” (Farewell Address) podkreślił potrzebę zawierania sojuszy handlowych, przestrzegał jednak przed sojuszami politycznymi i wojskowymi; był jedynym prezydentem, który odmówił pobierania pensji.

2. JOHN ADAMS (04.03.1797–04.03.1801) – działacz niepodległościowy; w czasach rewolucji amerykańskiej pełnił funkcje dyplomatyczne (Francja, Holandia, Anglia); wiceprezydent u Washingtona; zagorzały federalista; gdy afera dyplomatyczna z Francją (XYZ) z 1797 r. doprowadziła do pogorszenia stosunków między obydwoma państwami i quasi-wojny, dążył do pokoju, który zawarto w 1800 r.; w polityce wewnętrznej zainicjował ustawodawstwo nakładające cenzurę na przeciwników politycznych; po przegranych wyborach z Jeffersonem nominował kilkuset sędziów federalnych, aby podtrzymać ciągłość orzekania w duchu federalistycznym; zmarł 4 lipca 1826 r. w 50 rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości, której był sygnatariuszem.

3. THOMAS JEFFERSON (04.03.1801–04.03.1809) – główny autor Deklaracji Niepodległości; sekretarz stanu u Washingtona; wiceprezydent u Adamsa; lider Partii Demokratyczno-Republikańskiej; w konflikcie francusko-brytyjskim opowiadał się za Francją; po dojściu do władzy unieważnił część praw uchwalonych przez federalistów; opowiadał się przeciwko zwiększonym wpływom rządu centralnego; wprowadził liczne cięcia budżetowe; za jego czasów bardzo korzystnie zakupiono Luizjanę od Francji (1803) oraz zawarto układy z państwami Afryki Północnej (1805), chroniące statki amerykańskie przed piractwem; był zwolennikiem ograniczania wpływów europejskich na zachodniej półkuli; zainicjował ekspedycję Lewisa i Clarka w celu zbadania zachodniej części kontynentu; autor kilku wynalazków; zmarł tego samego dnia co Adams – 4 lipca 1826 r.

Pomocnik Historyczny „Stany Zjednoczone Ameryki wydanie II” (100192) z dnia 21.02.2022; USA. Narodziny potęgi; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Poczet prezydentów"
Reklama