Pomocnik Historyczny

Dzieło osadnicze

Zasiedlanie i rozwój

Miasteczko na szlaku; litografia z 1886 r. Miasteczko na szlaku; litografia z 1886 r. Corbis
Kilka fal osadniczych złożonych z Amerykanów i nowych imigrantów z Europy – dokonało olbrzymiej przemiany. Zasiedlono wielkie połacie ziemi, zbudowano farmy, rancza, miasta i wiele ośrodków przemysłowych.

Dom, wioska, stan. Julian Ursyn Niemcewicz, wędrując w końcu XVIII w. po Stanach Zjednoczonych, spotkał grupę osadników z Nowej Anglii, którzy udawali się na ówczesne zachodnie pogranicze. Była to karawana „złożona z pięciu dużych krytych wozów, zaprzężonych w woły i konie: kilka krów szło z boku. Wozy były naładowane skrzyniami zawierającymi zapewne siekiery, piły itp. oraz wielką ilość łóżek, pierzyn i jeszcze większą masę dzieci, rzuconych byle jak na łóżka”. I dodawał z uznaniem: „jakże trzeba być młodym, ile mieć energii i sił fizycznych, aby odważyć się na tak trudne osiedlenie”.

Taki był początek wszystkich stanów Ameryki, które widzimy dziś zagospodarowane i kwitnące. Rodzina przybywa w głąb posępnych, cichych lasów. Natychmiast karczuje drzewa i buduje pierwszą chatę z bierwion, log cabin, potem oczyszcza w miarę możliwości ziemię, bronuje lub raczej drapie rolę, zasiewa pszenicę i inne zboża, robi zapasy zdrowego mięsa i spirytusu. Do pierwszych zbiorów utrzymuje się z rybołówstwa i polowania, które zawsze przynoszą obfitą zdobycz. Mężczyźni i kobiety pracują bez wytchnienia, aby wykarczować działkę i ulepszyć chatę.

Po upływie trzech lat ziemia jest uprawiona, lasy ustępują pod siekierą i pługiem, log cabin przemienia się w farm house (dom farmerski), otoczony sąsiadami ze wszystkich stron. Jest to najpierw wioska, potem miasteczko, w końcu miasto. W ten sposób zasiedlono i dzielono ziemie kontynentu, dochodząc do Oceanu Spokojnego.

Zasiedlanie Ameryki.Marek Sobczak, Tadeusz Zawadzki/PolitykaZasiedlanie Ameryki.

Terytorialna ekspansja osadników była możliwa dzięki: budowie dróg stanowych i międzystanowych; kolonialnemu systemowi pocztowemu połączonemu z systemem imperialnym sprzed 1775 r., a potem przejętym przez własną pocztę federalną; traktatom z plemionami; zakupowi Luizjany, Florydy, uzyskaniu Teksasu, Oregonu, Kalifornii; budowie kanałów, w tym Erie, które po 1825 r.

Pomocnik Historyczny „Stany Zjednoczone Ameryki wydanie II” (100192) z dnia 21.02.2022; USA. Narodziny potęgi; s. 60
Oryginalny tytuł tekstu: "Dzieło osadnicze"
Reklama