Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium II RP

Uroczystości na Błoniach. Przemawia marszałek Edward Śmigły-Rydz (na mównicy), 1937 r. Uroczystości na Błoniach. Przemawia marszałek Edward Śmigły-Rydz (na mównicy), 1937 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe

1916

5 listopada – po opanowaniu przez wojska państw centralnych ziem Królestwa Polskiego, wchodzącego w skład carskiej Rosji, cesarze niemiecki i austro-węgierski ogłaszają tzw. Akt 5 listopada, w którym pada obietnica powołania „samodzielnego Królestwa Polskiego”.

1917

22 stycznia – prezydent USA Woodrow Wilson ogłasza, że jednym z celów wojny jest powstanie niepodległej Polski.

Sierpień – w Lozannie powstaje Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele.

12 września – Niemcy i Austro-Węgry powołują Radę Regencyjną jako tymczasową władzę Królestwa Polskiego.

1918

27 października – w Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna z Ignacym Daszyńskim i Wincentym Witosem na czele.

6/7 listopada – w Lublinie powstaje Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim jako premierem.

11 listopada – Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną (Polnische Wehrmacht).

17 listopada – Piłsudski powołuje Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem Jędrzeja Moraczewskiego.

22 listopada – dekret rządu o tymczasowym ustroju państwa; do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego Józef Piłsudski mianowany tymczasowym naczelnikiem państwa.

28 listopada – dekret naczelnika państwa o ordynacji wyborczej, określający wyborcę jako każdego obywatela powyżej 21. roku życia „bez różnicy płci”.

1919

16 stycznia – nowym premierem Ignacy Paderewski.

Pomocnik Historyczny „Dwie dekady II RP” (100205) z dnia 18.12.2022; Wstęp; s. 6
Reklama