Pomocnik Historyczny

Autorzy

„Patrol powstańczy”; obraz Maksymiliana Gierymskiego. „Patrol powstańczy”; obraz Maksymiliana Gierymskiego. Wikipedia

Anna Augustowska
historyczka, popularyzatorka wiedzy.

Anna Brus
historyczka, emerytowana pracowniczka naukowa Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN.

Adam Buława
dr, historyk wojskowości, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w latach 2016–19.

Wiesław Caban
prof. dr hab., historyk, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Janusz Gmitruk
dr, historyk, dyrektor Zakładu Historii Ruchu Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.

Manula Kalicka
pisarka, dziennikarka, agentka literacka.

Tomasz Kalita
dziennikarz, pisarz.

Jarosław Kita
prof. dr hab., historyk, kierownik Katedry Historii Polski XIX w. Uniwersytetu Łódzkiego.

Tomasz Kizwalter
prof. dr hab., historyk, pracownik naukowy Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Kożuchowski
dr hab., historyk, pracownik naukowy Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN.

Andrzej Krawczyk
dr, historyk, dyplomata.

Lidia Michalska-Bracha
dr hab., historyczka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracowniczka naukowa Instytutu Historii.

Oskar Myszor
historyk, pracownik Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Pomocnik Historyczny „1863 Powstanie Styczniowe” (100206) z dnia 16.01.2023; Wstęp; s. 5
Reklama