Pomocnik Historyczny

Ugoda po galicyjsku. Stańczycy

Stańczycy z Galicji

Wizyta cesarza w gmachu Sejmu Krajowego we Lwowie; fragment akwareli Henryka Rodakowskiego z 1880 r. z cyklu „Podróż Franciszka Józefa do Galicji”. Wizyta cesarza w gmachu Sejmu Krajowego we Lwowie; fragment akwareli Henryka Rodakowskiego z 1880 r. z cyklu „Podróż Franciszka Józefa do Galicji”. AN
Na ziemiach polskich pod zaborem austriackim – w innych warunkach – wykształcił się odrębny koncept ugody. Tu Rosja była głównym wrogiem.

Austro-Węgry. Po przegranej w wojnie we Włoszech w 1859 r. i z Prusami w 1866 r. Austria stanęła przed koniecznością modernizacji i odejścia od centralistycznej organizacji państwa. Kraj, gdzie mniejszości (fakt, że wiele i różnych) stanowiły prawie 80 proc. ludności, nie miał szans na przetrwanie w nowoczesnej i demokratyzującej się Europie. Pierwsze zmiany zapoczątkował dekret cesarza Franciszka Józefa z 20 października 1860 r. wprowadzający podział państwa na autonomiczne kraje. Finałem było przekształcenie Austrii, od czerwca 1867 r., w unikatowy twór państwowy: austro-węgierską monarchię dualistyczną.

Paweł Popiel; obraz olejny.ForumPaweł Popiel; obraz olejny.

Paweł Popiel. Krytyka powstania. W 1864 r. w Galicji wybitny publicysta Paweł Popiel jako pierwszy skrytykował powstanie, nazywając je „wybuchem serca przeciwko zdrowemu rozsądkowi” i „lekkomyślnością przeciwko głosowi obowiązku”. Popiel, choć krakowianin, był aktywny w Kongresówce do czasów powstania listopadowego, potem mieszkał w Krakowie, gdzie założył klasyczny konserwatywny galicyjski dziennik „Czas”. Początkowo starał się o poparcie dla powstania styczniowego, ale ostatecznie uznał je za dramatyczny błąd i stał się jego pryncypialnym krytykiem.

Ugoda i autonomia. Potępienie powstania doprowadziło go do idei porozumienia z Austrią i programu autonomii dla Galicji. Efektem politycznej współpracy polsko-austriackiej było przywrócenie w szkolnictwie, urzędach i sądach języka polskiego, powołanie Polskiej Akademii Umiejętności i możliwość istnienia relatywnie wolnej prasy polskiej (oczywiście akceptującej przynależność państwową Galicji do Austrii). Ukoronowaniem było powołanie w ramach rządu austriackiego w 1871 r. specjalnego ministerstwa do spraw Galicji.

Pomocnik Historyczny „1863 Powstanie Styczniowe” (100206) z dnia 16.01.2023; Postawy; s. 124
Oryginalny tytuł tekstu: "Ugoda po galicyjsku. Stańczycy"
Reklama