Pomocnik Historyczny

Autorzy

Lech Wałęsa nad bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej podczas strajku w sierpniu 1980 r. Lech Wałęsa nad bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej podczas strajku w sierpniu 1980 r. Erazm Ciołek / PAP
materiały prasowe

Dovilė Bataitytė – dr, historyczka litewska, pracuje w Niemieckim Instytucie Historycznym w Wilnie, interesuje się m.in. przemianami społeczeństw XX w.

Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk – dr, historyk, pracuje w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, współpracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, zajmuje się dyplomacją kulturalną, polityką historyczną i relacjami polsko-niemieckimi.

Andrzej Friszke – prof. dr hab., historyk, pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, autor m.in. „Rewolucji Solidarności” i „Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ »Solidarność« i KSS »KOR« 1981–1984”, badał materiały SB zgromadzone na Lecha Wałęsę.

Aleksander Kaczorowski – bohemista, tłumacz i pisarz, redaktor naczelny „Aspen Review Central Europe”, autor książki „Havel. Zemsta bezsilnych”.

Dariusz Kałan – dziennikarz i reporter, zajmuje się Europą Środkową i Bałkanami, współpracownik mediów anglojęzycznych i niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”.

Ruth Leiserowitz – prof. dr hab., historyczka, zastępczyni dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, zajmuje się m.in. tożsamością narodową i Europą Środkowo-Wschodnią XIX i XX w.

Grzegorz Majchrzak – historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, członek Stowarzyszenia Archiwum Solidarności, zajmuje się badaniem dziejów aparatu represji, opozycji demokratycznej w PRL, autor książki „Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ »Solidarność« przez Służbę Bezpieczeństwa 1980–1982”.

Pomocnik Historyczny „Lech Wałęsa i liderzy przełomu'89” (100214) z dnia 18.09.2023; Wstęp; s. 5
Reklama