Pomocnik Historyczny

Południe – Japonia

Korea Południowa – Japonia. Trudna historia, trudna teraźniejszość

Manifestacja japońskich nacjonalistów żądających od Korei Południowej zwrotu wysepek Dokdo (jap. Takeshima), 2017 r. Manifestacja japońskich nacjonalistów żądających od Korei Południowej zwrotu wysepek Dokdo (jap. Takeshima), 2017 r. NurPhoto / Getty Images
Współczesność z bagażem przeszłości.

Dwoistość stosunków. Koreę Południową i Japonię bardzo wiele łączy. Są najbliższymi sąsiadami, bardzo wysoko rozwiniętymi i znaczącymi gospodarkami, odpowiednio czwartą i drugą największą w Azji. Ich wymiana handlowa przekroczyła w 2021 r. równowartość 81 mld dol. Także standard demokratyczny obu krajów jest dość wysoki, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę autorytarne otoczenie. Podobnie jest z postrzeganiem korupcji (ale znacznie gorzej – szczególnie w Japonii – z wolnością prasy). Tokio i Seul mają wspólne interesy strategiczne, są najbliższymi sprzymierzeńcami Stanów Zjednoczonych. W Korei Południowej (25 tys.) i w Japonii (54 tys.) stacjonują największe zgrupowania amerykańskich sił zbrojnych na zachodnich krańcach Oceanu Spokojnego. Ich zadaniem jest równoważenie wpływów Chin, Rosji i Korei Północnej oraz obrona pozostałych regionalnych sprzymierzeńców Ameryki, w tym Tajwanu, zagrożonego chińską presją. Dlatego to m.in. Waszyngtonowi zależy na japońsko-koreańskim pojednaniu, nawiązaniu możliwie silnych więzi i wypracowaniu wzajemnego zaufania. Na przeszkodzie stoją jednak roszczenia terytorialne oraz – w znacznie większym stopniu – sprzeczna ocena przeszłości.

Rozliczenie okupacji. W 1965 r. Południe podpisało z Japonią traktat, który ustanawiał stosunki i miał za zadanie uregulować roszczenia koreańskie za okres kolonialnego zaboru (1910–45) i zadośćuczynić cierpieniom zadanym tym obywatelom, którzy zostali bezpośrednio włączeni w obsługę japońskiej machiny wojennej. Ok. 200 tys. Koreańczyków przymusowo wcielono do japońskiej armii i zmuszono do udziału w walkach na frontach drugiej wojny światowej. Na archipelag japoński, do fabryk i kopalni, trafiło ok. 1 mln robotników przymusowych, w tym ok.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Koreańczyków” (100219) z dnia 25.03.2024; Dzieje Koreańczyków; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Południe – Japonia"
Reklama