Pomocnik Historyczny

Być Koreanką

Koreańskie kobiety. Od podporządkowania do emancypacji.

Uczennice Ehwa Haktang, Szkoły Kwiatów Gruszy, pocz. XX w. Uczennice Ehwa Haktang, Szkoły Kwiatów Gruszy, pocz. XX w. DP
Od podległości mężczyźnie do (prawie) równości.

Tożsamość z mitu. Mit o pięknej Ungnyeo, kobiecie-niedźwiedzicy, matce Danguna, tym samym pramatce Koreańczyków, symbolicznie ukazuje rolę kobiety w patriarchalnym społeczeństwie koreańskim. Po urodzeniu syna jej postać znika z opowieści. Podobnie w patriarchalnej Korei, po ślubie kobiety stawały się drugorzędnymi członkiniami rodziny męża. Ich najważniejszym zadaniem było urodzenie syna i usunięcie się w cień. Stawały się czyjąś żoną, synową, matką – i zatracały swoją tożsamość. Mit o kobiecie-niedźwiedzicy podkreśla takie cechy, jak wytrzymałość, posłuszeństwo, niewidzialność, podrzędną rolę w rodzinie i społeczeństwie, których nie kontestowano aż do początku XX w.

Buddyjska równość statusu. Kobiety nie zawsze jednak zajmowały poślednią pozycję w koreańskiej strukturze społecznej. W okresie Trzech Królestw pełniły funkcje religijne, zajmowały się leczeniem. Szamanki mudang uzdrawiały chorych, wypędzały złe duchy z ciała cierpiących, przepowiadały przyszłość i przewodziły ceremoniom. W królestwie Silla kobiety trzykrotnie zasiadały na tronie. Kilka innych sprawowało funkcję regentek, wpływowych wdów i doradczyń. Powszechna była zarówno patrylinearna, jak i matrylinearna forma dziedziczenia. Kobiety na równi z mężczyznami miały prawo do spadku i mogły być głową rodziny. Nie było zakazów ponownego zawierania przez wdowy związku małżeńskiego – poza koniecznością zachowania okresu żałoby. Arystokratki cieszyły się niemal wszystkimi przywilejami, jakie mieli mężczyźni. W znacznym stopniu na taki status kobiet wpływał dominujący wówczas buddyzm.

Po połączeniu się Trzech Królestw linia męska zaczęła zdobywać przewagę w systemach pokrewieństwa i osłabiła autonomię kobiet. Zyskujący na znaczeniu w czasach dynastii Goryeo (918–1392) konfucjanizm jeszcze dobitniej podkreślał znaczenie patriarchatu.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Koreańczyków” (100219) z dnia 25.03.2024; Dzieje Koreańczyków; s. 132
Oryginalny tytuł tekstu: "Być Koreanką"
Reklama