Historia

Groźne miny Trettnera

Amerykańskie miny jądrowe

Amerykańska miną jądrowa MADM (Medium Atomic Demolition Munition) Amerykańska miną jądrowa MADM (Medium Atomic Demolition Munition) Wikipedia
Sposobem na obronę NATO przed atakiem Układu Warszawskiego był – wybudowany w RFN – pas min jądrowych. W głębokiej tajemnicy w Polsce szkolono grupy żołnierzy do neutralizacji tych niewielkich ładunków atomowych. W praktyce ich misje mogły być samobójcze.

W 1951 r. stacjonujący w RFN żołnierze armii USA zaczęli budowę tajnego systemu podziemnych instalacji na miny jądrowe – wtedy najnowocześniejszą broń atomową NATO. W 1957 r. zadanie przejęły niemieckie wojska obrony terytorialnej. Wielkim zwolennikiem rozbudowy zapór był jeden z najważniejszych zachodnioniemieckich dowódców gen. Heinrich Trettner (1907–2006). Gdy w 1964 r. pomysł przyjęły główne państwa NATO, system zaczęto nazywać jego nazwiskiem.

Według koncepcji Trettnera, miny miały być montowane wzdłuż granicy RFN z NRD, od Morza Bałtyckiego do Austrii. Pas liczył 650 km długości. W szczytowych latach zimnej wojny rozciągał się do 100 km w głąb RFN. Jego sześć odcinków odpowiadało głównym kierunkom planowanego ataku wojsk Układu Warszawskiego.

Ładunki jądrowe małej mocy miały niszczyć węzły drogowe, kolejowe, mosty, wiadukty, tamy, skazić przełęcze górskie. Ukrywano je w miejscach najtrudniejszych do ominięcia. W odległości 5–10 km od pierwszego pasa planowano wybudować drugi, o większej mocy. Przestrzeń między nimi była naszpikowana klasycznymi polami minowymi.

Stalowe lub betonowe komory przypominały studzienki kanalizacyjne, miały głębokość 6–10 m, szerokość 80 cm. Wiązki przewodów łączyły zapalnik ze stanowiskiem kierowania wybuchami. Żeby utrudnić zniszczenie cennej miny, budowano od trzech do kilkunastu komór, oddalonych od siebie o 10–30 m. Razem tworzyły tzw. węzeł. Właściwy ładunek ukrywano tylko w jednej studzience. Do pozostałych wkładano tradycyjne miny-pułapki.

W 1989 r. wywiad PRL meldował, że na terenie Niemiec zachodnich ma być ok. 8 tys. komór wchodzących w skład 2,5 tys. węzłów. Do upadku muru berlińskiego pas był udoskonalany i rozbudowywany. Pierwsze miny atomowe wyprodukowano w USA w 1950 r.

Polityka 24.2010 (2760) z dnia 12.06.2010; Historia; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Groźne miny Trettnera"
Reklama