Historia

Kulą w płot. Kto podważa legendę rotmistrza Pileckiego?

Polemika z tekstem Andrzeja Romanowskiego o Witoldzie Pileckim

Rotmistrz Witold Pilecki po aresztowaniu przez Urząd Bezpieczeństwa. Rotmistrz Witold Pilecki po aresztowaniu przez Urząd Bezpieczeństwa. Wikipedia
W artykule „Tajemnica Witolda Pileckiego” (POLITYKA 20) prof. Andrzej Romanowski (literaturoznawca, pracownik Instytutu Historii PAN) zwrócił uwagę na sprzeczności między dokumentami opublikowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej w obszernym albumie poświęconym postaci bohaterskiego Rotmistrza a zawartą w tym albumie interpretacją.
Rotmistrz Pilecki w trakcie procesu; marzec 1948 r.Wikipedia Rotmistrz Pilecki w trakcie procesu; marzec 1948 r.

W polemikach z artykułem prof. Romanowskiego, zamieszczonych zwłaszcza w tzw. prawicowych mediach, na ogół omijano postawione przez autora pytania dotyczące „metody historycznej IPN”, skupiając się na obronie Bohatera przed rzekomym „haniebnym atakiem”. W poprzednim numerze POLITYKI zamieściliśmy wymianę zdań między rzecznikiem IPN a autorem tekstu, teraz publikujemy nadesłaną przez IPN merytoryczną polemikę. Przedtem przypominamy krótko, co napisał prof.

Polityka 22.2013 (2909) z dnia 27.05.2013; Historia; s. 46
Oryginalny tytuł tekstu: "Kulą w płot. Kto podważa legendę rotmistrza Pileckiego?"

Czytaj także

Społeczeństwo

Adoptujemy zwierzęta, bo pełnią w naszych domach rolę wiecznych i wiernych dzieci

Gdy ruszamy na ratunek, aby ulżyć cierpiącemu stworzeniu, przede wszystkim chcemy pomóc samym sobie.

Elżbieta Turlej
26.11.2013