Rabat na prenumeratę cyfrową Polityki

kup taniej do 50%

Subskrybuj
Historia

W cieniu rozbitego koryta

Wojna 1939-45: co mogliśmy zrobić inaczej?

Delegacja Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej podpisuje porozumienie z rządem ZSRR po konferencji w Moskwie w czerwcu 1945 r. Delegacja Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej podpisuje porozumienie z rządem ZSRR po konferencji w Moskwie w czerwcu 1945 r. Laski Diffusion / EAST NEWS
Wiek XX jest wystawiony na sprzedaż. Na półkach księgarskich, w TV i na wystawach można znaleźć świetnie udokumentowane, ale kompletnie przeciwstawne tezy i alternatywne historie. Jak te dotyczące wybuchu i przebiegu obu wojen światowych.
Leon Kozłowski (premier z 1934 r.) - proniemiecki piłsudczyk, kolaborujący podczas II wojny z Berlinem.Narodowe Archiwum Cyfrowe Leon Kozłowski (premier z 1934 r.) - proniemiecki piłsudczyk, kolaborujący podczas II wojny z Berlinem.

Jedni twierdzą, że I wojna światowa była nieunikniona, drudzy, że była wypadkiem przy pracy. Z wywodami, że nasza rewolucja 1989 r. była porównywalna z francuską w 1789 r. i rosyjską w 1917 r., sąsiadują równie żarliwe, że to była tylko inscenizacja tajnych służb, by realną władzę utrzymali beneficjenci dawnego, stalinowskiego ustroju. Bestsellerami są zarówno książki o tym, że 1939 r. to dla nas powód do dumy, bo Polska jako pierwsza przeciwstawiła się Hitlerowi i uruchomiła lawinę, która zakończyła się klęską III Rzeszy, jak i książki dowodzące, że jest dokładnie odwrotnie, bo trzeba było iść z Hitlerem na Moskwę.

Polityka 35.2013 (2922) z dnia 27.08.2013; Historia; s. 18
Oryginalny tytuł tekstu: "W cieniu rozbitego koryta"
Reklama