Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Pili, ścinali, na ziemi siadali

Skąd na Ukrainie wzięli się Kozacy

„Kozacy piszą list do sułtana „Kozacy piszą list do sułtana". Malował Ilja Riepin. Wikipedia
Kozaczyzna zrodziła się z Siczy Zaporoskiej: obozu „zasieczonego” przez umocnienia, ze strażami i osobliwą organizacją wojskowo-społeczną, która miała wynieść Kozaków na szczyty potęgi.
Zaporoska sicz. Obraz Dimitrija Narbutta ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Zaporożu.EAST NEWS Zaporoska sicz. Obraz Dimitrija Narbutta ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Zaporożu.

W 1593 r. cesarz Rudolf Habsburg wysłał swego posła w misji do Kozaków. Eryk Lassota von Steblau odbył długą podróż przez porohy (progi) Dniepru, granitowe „rafy lub skaliste miejsca, gdzie Dniepr płynie przez same kamienie i skały, które są częściowo pod wodą, częściowo na jej poziomie, niektóre zaś wystają wysoko”. Dotarł do Bazawłuku i Chortycy: obronnej, pięknej wyspy. Tam właśnie narodziła się pierwsza Sicz Zaporoska. Jej twórcą był ruski kniaź Dymitr Wiśniowiecki, zwany Bajdą, poddany króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego.

Na arenę dziejów Kozacy wkroczyli pod koniec XIII w., kiedy to zostali wymienieni w łacińsko-persko-tatarskim rękopisie zwanym Codex Cumanicus. Słowo kozak zapisane w języku krymsko-tatarskim oznaczało wartownika, zaś w językach tureckich – najemnego żołnierza, ale i stepowego nieżonatego rozbójnika; w „Encyklopedii islamu” to wręcz osoba, „która odłączyła się od swego państwa”.

Żyjąc na styku ras, etnosów i kultur, Kozacy byli początkowo społecznością niezwiązaną z określonym państwem. Turcy postrzegali Zaporożców, czyli Kozaków żyjących za porohami Dniepru, jako butkały, ludność wymieszaną. I rzeczywiście: przez pewien czas współżyli obok siebie „kozacki Tatar” i „tatarski Kozak”, których łączyło bytowanie na kresach zwanych Dzikimi Polami, a przez Tatarów Heyhat (step). Właśnie tu „powstała przestrzeń międzykulturowa, która rządziła się własnymi prawami” – jak zauważa historyczka ukraińska Natalia Jakowenko.

Jan Długosz pod datą 1469 r.

Polityka 12.2014 (2950) z dnia 18.03.2014; Historia; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "Pili, ścinali, na ziemi siadali"
Reklama