Historia

Rozprawa z podziemiem

Jak LWP władzę ludową utrwalało

Referendum ludowe 30 czerwca 1946 r. Od lewej - gen. bryg. Stefan Mossor, marszałek Rola-Żymierski, gen. dyw. Marian Spychalski i gen. dyw. Stanisław Zawadzki. Referendum ludowe 30 czerwca 1946 r. Od lewej - gen. bryg. Stefan Mossor, marszałek Rola-Żymierski, gen. dyw. Marian Spychalski i gen. dyw. Stanisław Zawadzki. Stanisław Dąbrowiecki / PAP
Ludowe Wojsko Polskie zaangażowano do walki z podziemiem niepodległościowym niemal od razu po wojnie, jednak szczególne nasilenie tych działań nastąpiło pod koniec marca 1946 r., po powołaniu tajnej Państwowej Komisji Bezpieczeństwa.
Oddział mjr. Mariana Bernaciaka - Orlika, działający na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, 1946 r.AN Oddział mjr. Mariana Bernaciaka - Orlika, działający na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, 1946 r.

Początkowo ciężar operacji przeciwko podziemiu spoczywał na oddziałach Armii Czerwonej i NKWD. Od lata 1945 r. zadania te przejmowały polskie jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i milicji, a także wojsko. Powielało doświadczenia wyniesione z frontu – do walki, obok dużych jednostek piechoty, włączano czołgi i artylerię, nierzadko stosowano nawały ogniowe na tereny, na których spodziewano się oddziałów podziemia. Skuteczność takich operacji nie była wysoka.

Polityka 14.2014 (2952) z dnia 01.04.2014; Historia; s. 60
Oryginalny tytuł tekstu: "Rozprawa z podziemiem"

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Nauka

Nie każdy archeolog to Indiana Jones

Popkulturowy obraz archeologa awanturnika umacnia przekonanie, że ich głównym zadaniem jest odkrywanie skarbów. Ten fałsz fatalnie odbija się na wiedzy o przeszłości.

Agnieszka Krzemińska
27.02.2021