Żydowscy powstańcy styczniowi

Mojżeszowi insurgenci
Udział Żydów w powstaniu styczniowym miał ważny wpływ na kształtowanie się relacji polsko-żydowskich. To przede wszystkim wtedy utrwaliła się idea Polaka wyznania mojżeszowego.
„Masakra Michała Landy´ego” - obraz z epoki.
www.bridgemanart.com/Corbis

„Masakra Michała Landy´ego” - obraz z epoki.

Na początku lat 60. XIX w., w wyniku klęski Rosji w wojnie krymskiej, narastało w Królestwie Polskim wrzenie rewolucyjne zachęcające do myśli o nowym zrywie. W tym czasie podstawą aktywizacji politycznej Żydów był postulat emancypacji obywatelskiej. W latach 40. i 50. XIX w. społeczność ta przeszła głęboki proces przemian, co ciekawe – przebiegających w rozbieżnych kierunkach. Z jednej strony wzrastało zainteresowanie żydowskim oświeceniem (haskalą), kładącym nacisk na konieczność integracji kulturowej z otaczającym światem, z drugiej zaś rzesze Żydów skłaniały się ku chasydyzmowi (mistycznej odmianie judaizmu), świadomie odcinając się od ścisłych związków z otaczającym światem, a w skrajnych przypadkach ignorujących jego istnienie.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj