Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Kłopoty identyfikacyjne

Polityka

W artykule „Pierwszy podpisał Szczecin” autorstwa dwóch historyków IPN, Sebastiana Ligarskiego i Grzegorza Majchrzaka, zamieszczonym w 35. numerze POLITYKI, znalazły się dwa błędy, które domagają się sprostowania. Pierwszy – to określenie stoczni szczecińskiej imieniem „Ludwika Warskiego”. W rzeczywistości nosiła ona w PRL imię Adolfa Warskiego. Autorom najwyraźniej połączyły się dwie postacie: komunista Adolf Warszawski, pseudonim Warski (1868–1937), i socjalista Ludwik Waryński (1856–89).

Błąd drugi – to zdanie „Barcikowski nie otrzymał od Biura Politycznego, w tym od I sekretarza KW PZPR Stanisława Kani, pozwolenia na podpisanie porozumienia”. Kania nie był oczywiście I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie – był nim Janusz Brych (w tekście zdegradowany do funkcji „zwykłego” sekretarza KW). Ale nie był też Kania (co zdają się sugerować autorzy) I sekretarzem KC PZPR – tę funkcję pełnił do 6 września 1980 Edward Gierek (w tekście występujący jako bezfunkcyjny). W sierpniu 1980 r. Kania był członkiem Biura Politycznego i sekretarzem KC PZPR, odpowiedzialnym za „bezpieczeństwo”.

Niestety, kłopoty identyfikacyjne pojawiają się w tym samym numerze POLITYKI także w artykule Marka Henzlera „Aleje niezgody”. Prof. Szwagrzyk nie ma na imię Kazimierz, lecz Krzysztof, a Andrzej Strug nie tyle był publicystą, ile przede wszystkim wybitnym pisarzem pokolenia Młodej Polski, autorem szeregu powieści i opowiadań tłumaczonych na różne języki.

Polityka 40.2016 (3079) z dnia 27.09.2016; Do i od redakcji; s. 106
Reklama