„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Konkurs im. Mieczysława F. Rakowskiego rozstrzygnięty

Polityka
W ubiegłym roku redakcja POLITYKI wraz z rodziną Mieczysława F. Rakowskiego ustanowiła nagrodę za najlepszą pracę magisterską o PRL imienia swojego długoletniego naczelnego.

Jury wytypowało 10 prac finałowych spośród wszystkich (21) nadesłanych na konkurs:

Bartosz Barański, „Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie PKiN. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych”.

Katarzyna Lincer, „Artystyczny wystrój i wyposażenie trójmiejskich lokali gastronomicznych w okresie powojennym (1945–1989)”.

Natalia Krygowska, Anna Filimowska, „Moja chata z kraja. Studium granic funkcjonujących w opowieściach mieszkańców polskiej Orawy”.

Barbara Turek, „PRL w świadomości historycznej młodzieży licealnej na Lubelszczyźnie”.

Katarzyna Szordykowska, „Odrodzenie spółdzielczości mieszkaniowej na przykładzie działalności PSM Przymorze w latach 1959–1982”.

Olga Szymanowska, „Kobieta samotna. Zagadnienie kobiecej samotności w Polsce po II wojnie światowej”.

Konrad Banaś, „Władysław Wolski. Meandry kariery komunistycznego działacza 1944–1950”.

Maciej Górecki, „Długi i szary… Papier toaletowy w PRL”.

Sonia Knapczyk, „Zawsze to jest swój chleb. Powojenne osadnictwo w Bieszczadach w świetle źródeł autobiograficznych”.

Piotr Wach, „Prawo własności według kodeksu cywilnego PRL z dnia 22.04.1964 r. oraz kodeksu cywilnego NRD z dnia 17 czerwca 1975 r.”.

Podobnie jak w ubiegłym roku poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Także i tym razem zostały one przygotowane w różnych ośrodkach akademickich w kraju, zresztą nie tylko na wydziałach nauk historycznych.

Polityka 49.2016 (3088) z dnia 29.11.2016; Historia; s. 61
Reklama