Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Pakiet POLITYKI

Wydanie specjalne „Pomocnika Historycznego” poświęcone „Dziejom Turków” Wydanie specjalne „Pomocnika Historycznego” poświęcone „Dziejom Turków” Polityka

Już za tydzień do części nakładu POLITYKI dodamy wydanie specjalne naszego „Pomocnika Historycznego” poświęcone „Dziejom Turków”. To obszerna, bogato ilustrowana publikacja, z której dowiedzą się państwo, jakie tradycje ukształtowały współczesną Republikę Turcji.

Sięgamy do kolebki ludów turkijskich w dalekiej Azji, aby pokazać ich wielowiekową wędrówkę na zachód. Prezentujemy dzisiejsze rozmieszczenie potomków dawnych Turków na ogromnym obszarze Eurazji. Przybliżamy ich język, sztukę użytkową, literaturę, wierzenia. W centrum tej bogatej historii stoi oczywiście Imperium Osmańskie, niegdyś potężny przeciwnik Zachodu, budzący grozę i fascynację. Jest tu miejsce na silne związki z Polską. Pozostało wiele śladów kultury tureckiej w Polsce, jak i obecności Polaków nad Bosforem; dla kilku pokoleń Konstantynopol, jako wróg Sankt Petersburga, był sprzymierzeńcem w dziele odzyskania niepodległości. Przybliżamy dzieje Republiki Turcji, jej reformacyjnego zapędu, radykalnego odcięcia się od spuścizny osmańskiej, zapatrzenia w Europę, wykształcenia się świeckich, modernistycznych elit. Zbudowały one nową Turcję – prawdziwy pomost z Azji do Europy.

***

Wydanie specjalne liczy 180 stron, wśród autorów znajdują się wybitni naukowcy oraz dziennikarze POLITYKI. Cena pakietu (POLITYKA plus „Dzieje Turków”) – 26,99 zł.

Polityka 5.2017 (3096) z dnia 31.01.2017; Do i od redakcji; s. 98
Reklama