Historia

Gdzie jest Raj

W poszukiwaniu Edenu

Lucas Cranach Starszy „Ogród Edenu”, 1530 r. Lucas Cranach Starszy „Ogród Edenu”, 1530 r. VCG Wilson/Corbis / Getty Images
Przez całe wieki ludzie próbowali zlokalizować biblijny Eden. Wysiłki te wplotły się w całkiem ziemską historię człowieka, a Raj przestał być ideą jedynie religijną.
Odkrycie Ameryki – Kolumb był przekonany,
że dotarł na obrzeża Raju.Leemage/Corbis/Getty Images Odkrycie Ameryki – Kolumb był przekonany, że dotarł na obrzeża Raju.

Według Księgi Rodzaju po stworzeniu świata Bóg umieścił pierwszego człowieka, Adama, w Edenie. Z boskiego rozkazu wyrosły tam drzewa rodzące smaczne owoce, w samym środku ogrodu zaś – drzewo życia oraz drzewo poznania dobrego i złego. Eden nawadniała rzeka, która następnie rozdzielała się na cztery płynące przez cztery krainy. Mieszkały tam wszelkie zwierzęta lądowe oraz ptaki powietrzne ulepione przez Boga z ziemi, żeby były Adamowi pomocą. Następnie Bóg stworzył z żebra mężczyzny kobietę i połączył ich ze sobą.

Polityka 17/18.2017 (3108) z dnia 25.04.2017; Historia; s. 80
Oryginalny tytuł tekstu: "Gdzie jest Raj"

Czytaj także

Społeczeństwo

Krótkoterminowi turyści wysiedlają mieszkańców miast

Krótkoterminowy turysta już wysiedlił mieszkańców krakowskiej starówki. Teraz masowo rezerwuje Warszawę.

Edyta Gietka
29.08.2019