Historia

Nasza okupacja idzie bez przeszkód

1938: Zaolzie pod polską okupacją

Mieszkańcy Cieszyna niszczą czechosłowacki słup graniczny. Mieszkańcy Cieszyna niszczą czechosłowacki słup graniczny. Biblioteka Narodowa w Warszawie
Tymi słowami minister Józef Beck zakończył depeszę z 5 października 1938 r. do gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, ambasadora w Rzymie. 11 października wojskowa część operacji zajęcia Zaolzia została formalnie ukończona. Rozpoczął się proces „oczyszczania”, czyli represji wobec czeskiej ludności.
Lech Mazurczyk/Polityka

Konflikt o Śląsk Cieszyński wybuchł na przełomie października i listopada 1918 r. u zarania niepodległości obu państw. Lokalnym organom władzy w Ostrawie i Cieszynie udało się 5 listopada tymczasowo podzielić sporny region z zastrzeżeniem, że ostatecznego podziału dokonają rządy w Pradze i Warszawie. Polskie decyzje o poborze do wojska i przeprowadzeniu wyborów do sejmu 26 stycznia 1919 r., również w części Śląska Cieszyńskiego tymczasowo podlegającej władzy polskiej, Czesi uznali za złamanie umowy i politykę faktów dokonanych.

Polityka 41.2018 (3181) z dnia 09.10.2018; Historia; s. 54
Oryginalny tytuł tekstu: "Nasza okupacja idzie bez przeszkód"

Czytaj także

Ludzie i style

Związki romantyczne: zachowania, które wydają się normalne, a są toksyczne

Zdarza się, że mylimy zachowania, które są do zaakceptowania, z takimi, które stopniowo nasze związki wyniszczają.

Polityka.pl
13.05.2017