Historia

Bicz Boży Ameryki

Religijna wojna secesyjna

Egzekucja Johna Browna, który usiłował wywołać powstanie niewolników w Wirginii, Charlestown, 2 grudnia 1859 r., rysunek tuszem Davida Huntera Strothera, świadka tego wydarzenia. Egzekucja Johna Browna, który usiłował wywołać powstanie niewolników w Wirginii, Charlestown, 2 grudnia 1859 r., rysunek tuszem Davida Huntera Strothera, świadka tego wydarzenia. Getty Images
Wojna secesyjna podzieliła protestanckie Stany Zjednoczone na dwa religijne obozy. Unioniści twierdzili, że niewolniczy system Południa jest sprzeczny z ewangelią. Konfederaci – że Północ niszczy biblijny porządek.
Gen. Turner Ashby, jeden z legendarnych dowódców Konfederacji, walkę traktował jako osobistą vendettę.History and Art Collection/Alamy Stock Photo/BEW Gen. Turner Ashby, jeden z legendarnych dowódców Konfederacji, walkę traktował jako osobistą vendettę.

Wybuch wojny w kwietniu 1861 r. na nowo rozniecił w potomkach purytańskiej załogi „Mayflower” „święty ogień”, a mówiąc bardziej prozaicznie: fanatyzm religijny. Zarówno Unia, jak i Konfederacja wprzęgły religię w swoją propagandę. Większość generałów zarówno w szarych (konfederaci), jak i niebieskich (unioniści) kurtkach, prowadząc krwawe kampanie, ciągle odwoływała się do Boga. Zanim jednak zostaną tutaj przedstawieni ci najgorliwsi „apostołowie wojny”, warto wspomnieć dziś już prawie zapomniany film z Clintem Eastwoodem w roli głównej.

Czytaj także

Ja My Oni

Schematy z rodzinnego domu

Małżeństwo: jak odgrywamy w nim role wyuczone jeszcze w dzieciństwie.

Agnieszka Paczkowska
04.08.2015