Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Model z Bałkanów

Jak Jugosławia Tity inspirowała Polaków

Ocieplenie polsko-jugosłowiańskie: nowy pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka z prezydentem Jugosławii Josipem Broz Titą podczas wizyty polskiego przywódcy w Belgradzie w 1957 r. Ocieplenie polsko-jugosłowiańskie: nowy pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka z prezydentem Jugosławii Josipem Broz Titą podczas wizyty polskiego przywódcy w Belgradzie w 1957 r. AFP / EAST NEWS
Wyklęta przez Stalina Jugosławia fascynowała Polaków. Nie podporządkowała się Moskwie w ramach jednolitego bloku państw. To na jej wzór w Październiku ’56 nad Wisłą tworzono rady robotnicze.
Dodatek nadzwyczajny „Expressu Wieczornego” z niedzieli 21 października 1956 r. wydrukował m.in. obszerne fragmenty listu załogi fabryki samochodów na Żeraniu do VIII Plenum KC PZPR.Forum Dodatek nadzwyczajny „Expressu Wieczornego” z niedzieli 21 października 1956 r. wydrukował m.in. obszerne fragmenty listu załogi fabryki samochodów na Żeraniu do VIII Plenum KC PZPR.

„Uczestniczyłem w dużej ilości zebrań, na których dzieliłem się swoimi wrażeniami i byłem zasypywany dziesiątkami pytań. Ludzi interesują przede wszystkim konfrontacje gospodarcze. (…) Czy pójdziemy drogą jugosłowiańską?” – w lipcu 1956 r. zastanawiał się dziennikarz „Życia Warszawy” Artur Hajnicz. W tekście dzielił się wrażeniami z Jugosławii, próbując zaspokoić głód wiedzy czytelników. Nie on jeden był pod wrażeniem jugosłowiańskiego „eksperymentu”.

Nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, że w połowie 1956 r. w polskiej prasie nie było dnia bez publikacji na temat Jugosławii; od notatek drobiazgowo relacjonujących wizyty zagraniczne jej przywódcy Josipa Broz Tity, po publicystyczne opisy tamtejszych koncepcji ustrojowych z radami robotniczymi na czele. Były wyraźnie idealizowane, ale trudno się dziwić: równie dużo jak o bałkańskim kraju świadczyły o surowych warunkach życia w stalinowskiej Polsce. A Jugosławia – po 1948 r. wyklęta przez Stalina i izolowana w ruchu komunistycznym – wzbudzała ciekawość, uchodziła za kraj, który uniknął stalinowskiej uniformizacji i podążał do socjalizmu własną drogą.

By zrozumieć, w jaki sposób Jugosławia Tity z „psa łańcuchowego kapitalizmu” stała się nad Wisłą źródłem inspiracji, trzeba cofnąć się do 1953 r. Po śmierci Stalina zarówno Moskwie, jak i Belgradowi zależało na ostrożnym odbudowaniu relacji. Tito chciał wyjść z izolacji, Kreml – przywrócić Jugosławię do swojego obozu, przy czym w poststalinowskim „kolegialnym kierownictwie” trwał na tym tle spór. Na przełomie maja i czerwca 1955 r. w czasie wizyty w Jugosławii pierwszy sekretarz KPZR Nikita Chruszczow obciążył Stalina odpowiedzialnością za konflikt i wyraził z tego powodu ubolewanie.

Polityka 44.2021 (3336) z dnia 26.10.2021; Historia; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Model z Bałkanów"
Reklama