Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Osiem wspaniałych

Osiem wspaniałych. Książki, którymi żyła światowa historia w 2022 roku

Ada Ferrer, „Cuba: An American History”; Nicole Eustace,  „Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America”; Faith Hillis, „Utopia’s Discontents: Russian Émigrés and the Quest for Freedom, 1830s–1930s”; Vladislav M. Zubok, „Collapse: The Fall of the Soviet Union” Ada Ferrer, „Cuba: An American History”; Nicole Eustace, „Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America”; Faith Hillis, „Utopia’s Discontents: Russian Émigrés and the Quest for Freedom, 1830s–1930s”; Vladislav M. Zubok, „Collapse: The Fall of the Soviet Union” materiały prasowe
Czym żyła światowa historia w 2022 r.? Oto przegląd wybranych przez nas publikacji uznanych za ważne.
Andrew Kornbluth, „The August Trials: The Holocaust and Postwar Justice in Poland”; Tiya Miles, „All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake”; Clare Jackson, „Devil-Land. England Under Siege, 1588–1688”; Françoise Thom, „La Marche à rebours. Regards sur l’histoire soviétique et russe”.materiały prasowe Andrew Kornbluth, „The August Trials: The Holocaust and Postwar Justice in Poland”; Tiya Miles, „All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake”; Clare Jackson, „Devil-Land. England Under Siege, 1588–1688”; Françoise Thom, „La Marche à rebours. Regards sur l’histoire soviétique et russe”.

Po raz pierwszy prezentujemy zdobywców kilku najbardziej prestiżowych nagród historycznych na świecie. Zestawienie daje wgląd w to, w jakim kierunku zmierza światowa historiografia. Jeśliby szukać cechy łączącej wyróżnione książki i poruszane w nich problemy, byłaby nią niezgoda na jeden niezmienny obraz przeszłości oraz dążenie do jego uaktualnienia.

Stany Zjednoczone

Pulitzer Prize for History – począwszy od 1917 r. jury działające przy Wyższej Szkole Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku przyznaje nagrody dla twórców w dziedzinie literatury, dziennikarstwa czy muzyki. Jedna z kategorii ma za zadanie uhonorować autora najlepszej książki historycznej poświęconej dziejom Stanów Zjednoczonych. W 2022 r. nagrodę otrzymały ex aequo dwie historyczki z Uniwersytetu Nowojorskiego: Ada Ferrer za książkę „Cuba: An American History” (Kuba: amerykańska historia) oraz Nicole Eustace za „Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America” (Pod osłoną nocy: morderstwo i rdzenna sprawiedliwość w kolonialnej Ameryce).

Książka Eustace obraca się wokół zabójstwa irokeskiego myśliwego, którego w 1722 r. dopuściło się dwóch europejskich osadników. Z pozoru nieznacząca zbrodnia posłużyła autorce jako punkt wyjścia do skonfrontowania ze sobą dwóch skrajnie różnych koncepcji sprawiedliwości i form jej wymierzania. Ta reprezentowana przez rdzennych Amerykanów stanowiła uświęcony tradycją łańcuch rytuałów, składający się z wyznania win, współczucia dla ofiar i ich rodzin, zadośćuczynienia oraz ceremonii scalających nadwątlone więzi zaufania. Na drugim biegunie była angloeuropejska idea sprawiedliwości, osadzona na fundamencie indywidualnej odpowiedzialności, zawężona do winy bezpośredniego sprawcy oraz ignorująca konieczność pojednania.

Polityka 3.2023 (3397) z dnia 10.01.2023; Historia; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Osiem wspaniałych"
Reklama