Klasyki Polityki

Płomienie nienawiści

Jedwabne i inne mordy. Jak zmierzyć się z historią

Adam Tuchliński / Reporter
Zabójcy Żydów z Jedwabnego, Radziłowa, Wąsosza występowali przeciwko własnemu krajowi, mordowali współobywateli, pomagając okupantom. Nasza dzisiejsza odpowiedzialność za tamte czyny polega głównie na obowiązku docieknięcia pełnej prawdy o wydarzeniach z 1941 r.

W lipcu 2002 r. prokurator Radosław Ignatiew poinformował opinię publiczną o końcowych ustaleniach śledztwa w sprawie mordu w Jedwabnem. Na wiele ważnych pytań śledztwo nie mogło jednak udzielić odpowiedzi. Próbują na nie odpowiedzieć historycy.

Prokurator jest ograniczony rygorami postępowania karnego, nie może wykraczać poza materiał dowodowy, formułować hipotez, które nie opierają się na zgromadzonych w śledztwie zeznaniach i innych dokumentach.

Polityka 43.2002 (2373) z dnia 26.10.2002; Historia; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Płomienie nienawiści"

Czytaj także

Społeczeństwo

Marcel Andino Velez o trudnej sztuce opieki nad niesamodzielnymi rodzicami

Marcel Andino Velez, założyciel opiekuńczej organizacji Młodszy Brat, o tym, dlaczego dom rodzinny jest ważny dla rodziców w jesieni życia i co należy wiedzieć, decydując się na opiekę nad nimi w domu.

Teresa Olszak
25.01.2021