Klasyki Polityki

Polacy nie gęsi

Nie gęsi. Sto najważniejszych polskich zdań według prof. Bralczyka

Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk wpadł na pomysł bardzo oryginalnej książki Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk wpadł na pomysł bardzo oryginalnej książki Mirosław Gryń / Polityka
Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk wpadł na pomysł bardzo oryginalnej książki – chce w niej pomieścić najbardziej znane zdania polskie, takie, które są rozpoznawalne jako cytaty i które przy tym najczęściej coś o nas (Polakach) mówią – wprost lub pośrednio.
.Polityka .

Oto pierwsza próbka – 10 zdań – przygotowana na naszą prośbę przez autora, który liczy też na sugestie i podpowiedzi czytelników „Polityki”. Skróty w hasłach pochodzą od redakcji.

Ala ma kota

Marian Falski (1881–1974), „Elementarz...” (1937)

To zdanie uchodzi za najbardziej elementarzowe i wręcz elementarne. Wprawdzie pierwszym pisanym szkolnym zdaniem przez lata było „To As”, ale też marne to było zdanie, nie tylko zbyt krótkie, lecz także bez prawdziwego czasownika. I nie opisywało ono świata, niczego właściwie nie mówiło, było raczej zanotowanym aktem nominacyjnym, przypisującym w dość prymitywny sposób jakiemuś psu jakieś, najprymitywniejsze zresztą, imię.

Dopiero „Ala ma kota” może dawać poczucie prawdziwego, dobrze pomyślanego sądu, wyrażonego pełnym, porządnym zdaniem. Pewna Ala jest właścicielką zwierzęcia – kota mianowicie. Kot dobrze tu pasuje. Jest żywy, pobudza wyobraźnię. Można go mieć.

Ta Ala to zapewne Alicja, ale mała jest, można o niej mówić Ala. Taka nadobecność samogłoski „a”, bo i ma, i kota, przy jednoczesnym oszczędnym używaniu spółgłosek, sprawia, że zdanie dobrze się nadaje do chóralnego powtarzania, łatwo też rodzi pierwszą satysfakcję z łatwości czytania.

I proszę sobie wyobrazić, że w pierwszym wydaniu elementarza Falskiego, w „Nauce czytania i pisania dla dzieci” z 1910 r., tego elementarnego zdania wcale nie było! Było tylko „To kot Ali”, a to przecież nie to samo. Co prawda w „Elementarzu dla I klasy szkół powszechnych wiejskich” z 1937 r. Ala miała kota, ale... Ale w innych wydaniach powojennych, także tym, z którego się uczyłem, zdania tego próżno szukać.

Polityka 15.2004 (2447) z dnia 10.04.2004; Kultura; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Polacy nie gęsi"
Reklama