Koniec kariery Kamila Durczoka w TVN
Komisja TVN ustaliła, że trzy osoby zostały narażone na niepożądane zachowania (w tym mobbing i molestowanie). Poszkodowanym zaoferowano odszkodowania.
Pierwszy dzień Kamila Durczoka w TVN, 30 kwietnia 2006 r.
Agencja Stoppa/Forum

Pierwszy dzień Kamila Durczoka w TVN, 30 kwietnia 2006 r.

Komisja TVN badająca sprawę domniemanych przypadków mobbingu i molestowania seksualnego stwierdziła, że „trzy osoby zostały narażone na niepożądane zachowania, włącznie z mobbingiem i molestowaniem seksualnym”.

W ramach zadośćuczynienia TVN SA zamierza zaoferować tym osobom kwoty w wysokości sześciokrotności ich miesięcznego wynagrodzenia.

Z komunikatu wynika również, że w spółce wprowadzone zostaną zasady przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. Pracownicy mają zapoznać się z wytycznymi odnośnie do tego, jak należy reagować w przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących zachowania innych pracowników telewizji.

Jednocześnie spółka poinformowała, że w porozumieniu z Kamilem Durczokiem postanowiono zakończyć współpracę z nim ze skutkiem natychmiastowym. Sam Durczok zobowiązał się do powstrzymania się od publicznych wypowiedzi dotyczących tej sprawy.

Wcześniej zapowiedział, że skieruje do sądu pozwy przeciwko redakcji „Wprost”, na łamach którego oskarżono go m.in. o molestowanie dziennikarek i mobbing. Po opublikowaniu komunikatu TVN Durczok oświadczył, że nie są mu znane wyniki ustaleń komisji.

Oto cała treść komunikatu TVN: 

W sobotę, 7 marca 2015 roku, specjalna niezależna Komisja w TVN S.A. („Komisja”), zgodnie ze swoimi uprawnieniami, zakończyła dochodzenie w sprawie domniemanych przypadków mobbingu, molestowania i molestowania seksualnego w redakcji programu „Fakty TVN” i przedstawiła końcowy raport ze swoich prac Markusowi Tellenbachowi, Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Generalnemu TVN S.A.

Komisja prowadziła swoje działania głównie poprzez rozmowy z 37 obecnymi i byłymi pracownikami i współpracownikami redakcji „Faktów TVN” i zidentyfikowała przypadki niepożądanych zachowań włącznie z mobbingiem i molestowaniem seksualnym. Łącznie, Komisja spędziła ponad 60 godzin na badaniu sprawy.

Markus Tellenbach przedyskutował treść raportu z Zarządem TVN S.A. na posiedzeniu, które odbyło się dnia 10 marca 2015 roku.

Wynikiem prac Komisji jest decyzja Zarządu TVN S.A. o wzmocnieniu istniejących procedur zapobiegających niepożądanym zachowaniom oraz wprowadzeniu w życie, ze skutkiem natychmiastowym, następujących działań:

1) dopilnowaniu, by TVN S.A. był bezpiecznym i stabilnym środowiskiem pracy respektującym godność każdego człowieka, poprzez włączenie zasad przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom do regulaminu pracy w związku z czym stanowią one integralną część warunków zatrudnienia

2) ponownym zapoznaniu pracowników z wytycznymi, jak należy reagować w przypadku, który może okazać się niepożądanym zachowaniem,

3) poinformowaniu pracowników o sposobach raportowania przypadków niepożądanego zachowania, którego byli obiektem lub świadkiem.

Komisja ustaliła, że trzy osoby zostały narażone na niepożądane zachowania. Jako zadośćuczynienie, TVN S.A. zaoferuje tym osobom kwoty do wysokości 6-krotności ich miesięcznego wynagrodzenia.

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A, powiedział: „Jestem zadowolony z prac Komisji i akceptuję jej ustalenia. Jestem przekonany, że po dogłębnej analizie przeprowadzonej przez Komisję, TVN pozostanie atrakcyjnym pracodawcą, dzięki obowiązującej w spółce polityce „zero tolerancji” dla niepożądanych zachowań. W imieniu Zarządu Spółki, przepraszam osoby narażone na niepożądane zachowania w miejscu pracy”.

Podczas posiedzenia Zarządu, które miało miejsce 10 marca 2015 roku, Zarząd przyjął do wiadomości, że spółka TVN i pan Kamil Durczok osiągnęli wzajemne porozumienie w sprawie zakończenia współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj