Kraj

Czy Bóg odpuści Europie

Mizerski na bis

Idea intronizowania Chrystusa na Króla Europy na razie się jeszcze w Brukseli nie przebiła.

W „Naszym Dzienniku” czytam, że w nadchodzących wyborach chodzi o to, żeby do Parlamentu Europejskiego nie zostały wybrane osoby niewłaściwe, tylko takie, które zagwarantują przekazanie wiary katolickiej następnym pokoleniom. O wynikach zadecyduje oczywiście Pan Bóg, ale każdy z nas również może w tej sprawie zrobić coś pożytecznego, np. wziąć udział w odprawionej w intencji wyborów mszy albo w trwającym właśnie ogólnopolskim poście o chlebie i wodzie w intencji powrotu Europy do chrześcijańskich korzeni. Każdy, kto ma chęć włączyć się w tę duchową inicjatywę, proszony jest o zgłoszenie telefoniczne i podanie konkretnego dnia, w którym zobowiązuje się do postu.

Jak wyjaśniają organizatorzy, celem akcji jest to, aby Polacy wybrali właściwych kandydatów „mocą Ducha Świętego”. W ich opinii obecna sytuacja Europy jest już na tyle poważna, że wymaga podjęcia radykalnych środków, takich jak post o chlebie i wodzie, który „nadaje naszej modlitwie moc szczególnego wołania do Pana Boga, aby zatrzymana została dechrystianizacja Europy”. Modlić się i błagać o Miłosierdzie Boże trzeba, bo w opinii o. Laskosza, kustosza sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, „tego miłosierdzia Europa bezwzględnie potrzebuje za popełniane grzechy”. Jest nadzieja, że w wyniku postu Bóg Europie te grzechy odpuści, chociaż w opinii niektórych Europa w takim kształcie jak obecnie na to nie zasługuje.

„Dziś Europa w świetle prawa zabija poczęte dzieci, zgadza się na eutanazję, lekceważy sakramentalne małżeństwo. W Europie panoszą się zwolennicy ideologii gender, działania ruchów LGBT bez żadnych oporów dążą do deprawacji dzieci i młodzieży”– wylicza o. Laskosz, podkreślając, że katolicy przy pomocy Chrystusa „muszą zatrzymać samozagładę Europy”.

Polityka 20.2019 (3210) z dnia 14.05.2019; Felietony; s. 99
Oryginalny tytuł tekstu: "Czy Bóg odpuści Europie"
Reklama