Kraj

Chcesz liczyć głosy w wyborach? Oto jak zostać członkiem komisji wyborczej

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej i jak zgłosić swoją kandydaturę do OKW? Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej i jak zgłosić swoją kandydaturę do OKW? Anna S. Kowalska / Polityka
Wybory parlamentarne 2019 tuż-tuż. Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej i jak zgłosić swoją kandydaturę do OKW?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 r., czyli już za 33 dni. Wszyscy chętni do pracy w komisjach wyborczych tylko do najbliższego piątku mogą zgłaszać swoje kandydatury.

To na obwodowych komisjach wyborczych (OBW) spoczywa obowiązek przeprowadzenia głosowania w obwodzie wyborczym, czuwania nad przestrzeganiem prawa w lokalu wyborczym, a także policzenie głosów, ustalenie wyników i podanie ich do publicznej wiadomości.

Rekrutacja do komisji wyborczej

Zgodnie z instrukcją PKW osoba, która chce zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, powinna zgłosić się do jednego z komitetów wystawiających kandydatów w wyborach. Swoją kandydaturę można przedstawić też bezpośrednio urzędnikowi wyborczemu. Zgodnie z nowelizacją ustawy Kodeks wyborczy (styczeń 2018 r.) urzędnikami wyborczymi są osoby czasowo delegowane do pracy przy organizacji wyborów. To właśnie urzędnicy czuwają nad sprawnym funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych, m.in. rekrutując i szkoląc członków komisji. Warto jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności miejsca w OKW przydzielane są osobom zgłoszonym przez komitety, dopiero później kandydaci dobierani są spoza list komitetów wyborczych.

Czytaj także: Cisza wyborcza, czyli co?

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 30 dni przed wyborami. W najbliższych wyborach parlamentarnych ostateczny termin upływa więc 13 września. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

  • numer obwodu głosowania i nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba danej komisji
  • imię i nazwisko kandydata do pracy w komisji
  • jego adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia
  • dane osoby zgłaszającej kandydata
  • i oświadczenie kandydata dotyczące zgody na powołanie w skład wskazanej komisji.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych powoływani są najpóźniej w 21. dniu przed terminem wyborów. Samo zgłoszenie kandydatury nie gwarantuje zatrudnienia.

Interaktywna infografika „Polityki”: Sprawdź kandydatów do Sejmu i Senatu

Kto może, a kto nie może zostać członkiem komisji wyborczej

Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być każdy, kto spełnia podstawowe warunki: jest obywatelem polskim i najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat. Członkiem komisji nie może być jednak osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu ani ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W skład komisji nie mogą wejść też osoby, które są: kandydatem w wyborach, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego, urzędnikiem wyborczym, mężem zaufania, obserwatorem społecznym. Członkami komisji nie mogą być też bliscy krewni i powinowaci kandydatów startujących w okręgu, dla którego właściwa jest dana komisja. Nie mogą w niej zasiadać małżonkowie kandydatów, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo ani też małżonkowie zstępnego, wstępnego lub przysposobionego oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Czytaj więcej: Wojciech Hermeliński o wyborczych manipulacjach i nie tylko

Ile można zarobić w komisji wyborczej

Osobom, które zdecydują się i zostaną wybrane do pracy w komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem obowiązków. Praca ta jest dość wymagająca, bo poza dniem wyborów i nocnym liczeniem głosów obejmuje spotkania, na których odbywają się szkolenia.

Przewodniczący komisji otrzymają po 500 zł, ich zastępcy po 400 zł, a członkowie komisji 350 zł diety.

To, ilu członków będzie miała dana komisja, zależy od tego, jak wielki jest obwód głosowania. W obwodach do tysiąca mieszkańców do komisji wyborczej powołuje się siedem osób, a w obwodach powyżej 3 tys. mieszkańców – 13.

Czytaj także: Ludzka władza

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Nauka

Nie każdy archeolog to Indiana Jones

Popkulturowy obraz archeologa awanturnika umacnia przekonanie, że ich głównym zadaniem jest odkrywanie skarbów. Ten fałsz fatalnie odbija się na wiedzy o przeszłości.

Agnieszka Krzemińska
27.02.2021
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną