„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Chcesz liczyć głosy w wyborach? Oto jak zostać członkiem komisji wyborczej

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej i jak zgłosić swoją kandydaturę do OKW? Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej i jak zgłosić swoją kandydaturę do OKW? Anna S. Kowalska / Polityka
Wybory parlamentarne 2019 tuż-tuż. Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej i jak zgłosić swoją kandydaturę do OKW?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 r., czyli już za 33 dni. Wszyscy chętni do pracy w komisjach wyborczych tylko do najbliższego piątku mogą zgłaszać swoje kandydatury.

To na obwodowych komisjach wyborczych (OBW) spoczywa obowiązek przeprowadzenia głosowania w obwodzie wyborczym, czuwania nad przestrzeganiem prawa w lokalu wyborczym, a także policzenie głosów, ustalenie wyników i podanie ich do publicznej wiadomości.

Rekrutacja do komisji wyborczej

Zgodnie z instrukcją PKW osoba, która chce zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, powinna zgłosić się do jednego z komitetów wystawiających kandydatów w wyborach. Swoją kandydaturę można przedstawić też bezpośrednio urzędnikowi wyborczemu. Zgodnie z nowelizacją ustawy Kodeks wyborczy (styczeń 2018 r.) urzędnikami wyborczymi są osoby czasowo delegowane do pracy przy organizacji wyborów. To właśnie urzędnicy czuwają nad sprawnym funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych, m.in. rekrutując i szkoląc członków komisji. Warto jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności miejsca w OKW przydzielane są osobom zgłoszonym przez komitety, dopiero później kandydaci dobierani są spoza list komitetów wyborczych.

Czytaj także: Cisza wyborcza, czyli co?

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 30 dni przed wyborami. W najbliższych wyborach parlamentarnych ostateczny termin upływa więc 13 września. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

  • numer obwodu głosowania i nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba danej komisji
  • imię i nazwisko kandydata do pracy w komisji
  • jego adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia
  • dane osoby zgłaszającej kandydata
  • i oświadczenie kandydata dotyczące zgody na powołanie w skład wskazanej komisji.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych powoływani są najpóźniej w 21. dniu przed terminem wyborów. Samo zgłoszenie kandydatury nie gwarantuje zatrudnienia.

Interaktywna infografika „Polityki”: Sprawdź kandydatów do Sejmu i Senatu

Kto może, a kto nie może zostać członkiem komisji wyborczej

Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być każdy, kto spełnia podstawowe warunki: jest obywatelem polskim i najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat. Członkiem komisji nie może być jednak osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu ani ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W skład komisji nie mogą wejść też osoby, które są: kandydatem w wyborach, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego, urzędnikiem wyborczym, mężem zaufania, obserwatorem społecznym. Członkami komisji nie mogą być też bliscy krewni i powinowaci kandydatów startujących w okręgu, dla którego właściwa jest dana komisja. Nie mogą w niej zasiadać małżonkowie kandydatów, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo ani też małżonkowie zstępnego, wstępnego lub przysposobionego oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Czytaj więcej: Wojciech Hermeliński o wyborczych manipulacjach i nie tylko

Ile można zarobić w komisji wyborczej

Osobom, które zdecydują się i zostaną wybrane do pracy w komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem obowiązków. Praca ta jest dość wymagająca, bo poza dniem wyborów i nocnym liczeniem głosów obejmuje spotkania, na których odbywają się szkolenia.

Przewodniczący komisji otrzymają po 500 zł, ich zastępcy po 400 zł, a członkowie komisji 350 zł diety.

To, ilu członków będzie miała dana komisja, zależy od tego, jak wielki jest obwód głosowania. W obwodach do tysiąca mieszkańców do komisji wyborczej powołuje się siedem osób, a w obwodach powyżej 3 tys. mieszkańców – 13.

Czytaj także: Ludzka władza

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną