Kraj

Dobra zmiana na łowach

Polowanie na sędziów

Do rozpraw dyscyplinarnych w wielu sprawach nie dochodzi, postępowania „są w toku”, sędziów wzywa się na przesłuchania lub do „odebrania wyjaśnień”. Postępowania się mnoży. Do rozpraw dyscyplinarnych w wielu sprawach nie dochodzi, postępowania „są w toku”, sędziów wzywa się na przesłuchania lub do „odebrania wyjaśnień”. Postępowania się mnoży. Max Skorwider
Rzecznicy dyscyplinarni ścigają za działalność w obronie praworządności już ponad tysiąc sędziów. A władza wpadła na nowy patent: odbieranie sędziom prawa do orzekania pod pozorem zarzutów karnych. W ten sposób omija unijne postanowienia o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej.
18 listopada Izba może odebrać immunitet sędziemu Igorowi Tuleyi. Na fot. wiec poparcia dla sędziego Tuleyi, Kraków 2020 r.Piotr Guzik/Forum 18 listopada Izba może odebrać immunitet sędziemu Igorowi Tuleyi. Na fot. wiec poparcia dla sędziego Tuleyi, Kraków 2020 r.

Prawnicy apelują, by sędziowie, którym przyjdzie sądzić lekarzy za niedostosowanie się do zakazu aborcji ciężko uszkodzonych płodów, uniewinniali oskarżonych, nie uznając ważności orzeczenia Trybunału Przyłębskiej. Czyli: by narażali się na odpowiedzialność dyscyplinarną z ustawy „kagańcowej”. Do odebrania możliwości sądzenia włącznie.

Komisja Europejska nie reaguje na to, że zawieszona postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE Izba Dyscyplinarna SN nadal działa. Nie składa wniosku do TSUE o nałożenie kary na polski rząd za złamanie tego postanowienia.

Polityka 47.2020 (3288) z dnia 17.11.2020; Polityka; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Dobra zmiana na łowach"
Reklama

Czytaj także

Kultura

TikTok – nowa fabryka hitów

Najpierw przenieśli się tu odbiorcy, widząc w tym miejsce dla żywej muzyki. Za nimi ruszyli twórcy – ostatnio Abba. I wydawcy, wyczuwając nową fabrykę hitów. Miejsce MTV zajął TikTok.

Michał R. Wiśniewski
21.09.2021