Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Pożegnanie z Europą?

Zderzenie dwóch trybunałów

Do tej pory Unia nie była stanowcza wobec państw łamiących jej wartości i zasady lojalnej współpracy. Do tej pory Unia nie była stanowcza wobec państw łamiących jej wartości i zasady lojalnej współpracy. Max Skorwider
Władza PiS chce się uwolnić od obowiązku wykonywania orzeczeń unijnego Trybunału dotyczących wymiaru sprawiedliwości. I nic dziwnego, bo sądy i prokuraturę traktuje jako narzędzie rządzenia. Bronią władzy jest Trybunał Julii Przyłębskiej.
Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym 13 lipca 2021 roku. Na zdjęciu Mateusz Kijowski.Wojciech Kryński/Forum Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym 13 lipca 2021 roku. Na zdjęciu Mateusz Kijowski.

Na dwa dni przed oczekiwanym wyrokiem TSUE w sprawie legalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Trybunał Przyłębskiej, w pięcioosobowym składzie, zaczął rozpatrywać wniosek premiera Morawieckiego o orzeczenie, że w Polsce nie obowiązują wyroki TSUE, które dotyczą standardów niezależności sądów. W trakcie rozprawy przyszła informacja, że TSUE wydał – po pięciu miesiącach od pilnego wniosku Komisji Europejskiej – kolejne postanowienie tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej: ma się powstrzymać od wszelkich działań wobec sędziów, a dotychczas wydane orzeczenia – w tym odebranie immunitetów sędziom – też ulegają zawieszeniu.

Trybunał Przyłębskiej odroczył rozprawę o dwa dni. Ale już następnego dnia przeprowadził kolejną: w sprawie postanowień tymczasowych TSUE, rozpatrując pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej SN, czy Polskę obowiązują postanowienia tymczasowe TSUE dotyczące sądów i niezawisłości sędziów. Argumentacja wciąż była taka sama: TSUE przekracza swoje kompetencje, bo sprawy „organizacji i struktury wymiaru sprawiedliwości” nie należą do kompetencji przekazanych Unii przez państwa członkowskie.

TSUE swoją kompetencję wywodzi z art. 19 Traktatu: „Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii”. TSUE mówi, że ochrona „skuteczna” jest wtedy, gdy istnieją niezależne od władzy politycznej sądy, a ludzie nie mają wątpliwości co do niezawisłości sędziów. Państwa mogą ustalać sobie dowolną organizację sądownictwa, byle ten standard był zachowany.

Wyroki władzy

Zatem Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, w pięcioosobowym składzie, pod przewodem byłego prokuratora i posła PiS Stanisława Piotrowicza, wydał w sprawie postanowień tymczasowych TSUE wyrok.

Polityka 30.2021 (3322) z dnia 20.07.2021; Polityka; s. 24
Oryginalny tytuł tekstu: "Pożegnanie z Europą?"

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama