Kraj

Krótka historia lewicowych rozłamów

Mateusz Włodarczyk / Forum
Na kanwie tzw. afery Rywina doszło do pierwszego poważnego rozłamu ukazującego oś podziału między bohaterami „szorstkiej przyjaźni”.

W latach 90. SLD był symbolem pragmatyzmu i wewnętrznej jedności. Koalicja skupiona wokół SdRP wyróżniała się in plus na tle postsolidarnościowych liberałów, których cechowała wrażliwość społeczna niczym bohaterów „Ziemi Obiecanej”, oraz narodowo-katolickiej prawicy, która właśnie powoli internalizowała postanowienia soboru trydenckiego. Poczucie zagrożenia konsolidowało lewicę, kamuflując wewnętrzne różnice. Najtrwalsza z nich dotyczyła taktyki. Politycy spod znaku Aleksandra Kwaśniewskiego wierzyli, że wystarczy być podobnym do weteranów opozycji, by zyskać legitymizację.

Polityka 31.2021 (3323) z dnia 27.07.2021; Komentarze; s. 9
Reklama

Czytaj także

Kraj

Szkoła bardzo szkodzi. Uczniom, demokracji, światu

Rozmowa z dr. Mikołajem Marcelą o fatalnych skutkach kultywowania XIX-wiecznej formuły szkoły, wychowywaniu do autorytaryzmu i o tym, jak można to zmienić.

Jacek Żakowski
18.09.2021