Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Karykatura prokuratury

Karykatura prokuratury. Mrozić, szykanować, robić miejsce dla swoich

W ziobrowym prawie o prokuraturze niewiele zostało gwarancji prokuratorskiej niezależności. Decyzje procesowe prokuratora mogą teraz zmieniać wszyscy przełożeni – od bezpośredniego do prokuratora generalnego. W ziobrowym prawie o prokuraturze niewiele zostało gwarancji prokuratorskiej niezależności. Decyzje procesowe prokuratora mogą teraz zmieniać wszyscy przełożeni – od bezpośredniego do prokuratora generalnego. Max Skorwider
Minęło siedem lat, odkąd kadencję skończył pierwszy i ostatni w III RP niezależny prokurator Andrzej Seremet. Prokuraturę przejął z powrotem rząd, i przejął bezwzględnie. Jej głównym zadaniem jest obrona interesów władzy.
Prokuratorzy są ścigani dyscyplinarnie za korzystanie z wolności słowa: krytykę rządowych reform wymiaru sprawiedliwości i działania prokuratury.Max Skorwider Prokuratorzy są ścigani dyscyplinarnie za korzystanie z wolności słowa: krytykę rządowych reform wymiaru sprawiedliwości i działania prokuratury.

Uniezależnienie prokuratury w czasach władzy PO-PSL było reakcją na poprzednie rządy PiS, w trakcie których uczyniono ją instrumentem sprawowania władzy. Na jej czele stał, jak dzisiaj, Zbigniew Ziobro, który po okresie rządów Kaczyńskiego przez kilka lat musiał tłumaczyć się przed sejmowymi komisjami śledczymi i prokuraturami w całym kraju z zarzutów nadużywania władzy. Teraz nie musi się ich obawiać: nie może nadużyć władzy, bo władzę ma nieograniczoną. Sam ją sobie przyznał, pisząc nowe prawo o prokuraturze.

Zapisano w nim, że prokuratura ma obowiązek stać na straży praworządności. W prokuraturze osiągnął wszystko, co od lat usiłuje osiągnąć w sądownictwie. Panuje nad każdym postępowaniem. Może zmienić każdą decyzję procesową albo polecić jej zmianę. Sam decyduje zarówno o prokuratorskich nominacjach, jak i awansach. Sam obsadza stanowiska kierownicze. Może w jednej chwili wywyższyć prokuratora szczebla rejonowego do Prokuratury Krajowej, zapewniając sobie jego dyspozycyjność, a nieposłusznego prokuratora – zesłać na drugi koniec Polski. Jest przełożonym dyscyplinarnym prokuratorów, wyznacza rzeczników dyscyplinarnych, nakazuje stawiać zarzuty. Może manipulować informacjami z każdego śledztwa, bo dał sobie ustawowe prawo do wybiórczego informowania opinii publicznej.

Komisja Wenecka, oceniając w 2017 r. nowy ustrój polskiej prokuratury, uznała go za patologiczny: „możliwość przejęcia sprawy, wgląd do materiałów śledztwa dają politykowi pełnię wiedzy o wszelkich postępowaniach toczących się w Polsce, a także bezpośredni wpływ na ich bieg (…) nawet w systemach, w których przedstawiciel władzy wykonawczej może wydawać instrukcje prokuraturze, przechodzą one przez »filtr« wysoko wykwalifikowanego zwierzchnika prokuratury”.

Polityka 20.2022 (3363) z dnia 10.05.2022; Polityka; s. 21
Oryginalny tytuł tekstu: "Karykatura prokuratury"
Reklama