Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Drogą Moskwy

Decyzje o nieuznawaniu postanowień tymczasowych podważają całą narrację rządu, że chce przywrócić praworządność i wykonać „kamienie milowe”.

10 marca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym podważył obowiązywanie w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (K 7/21). Tak się złożyło, że tego samego dnia Rosja została wyrzucona z Rady Europy ze względu na napaść na Ukrainę.

W tym samym czasie Trybunał w Strasburgu zaczął wydawać postanowienia dotyczące kryzysu praworządności w Polsce. Przykładowo dotyczyły one przymusowego przeniesienia sędziów z wydziałów karnych do wydziałów pracy. Trybunał nakazał przywrócenie sędziów do pracy w tych wydziałach, w których pracowali od lat, uznając takie nagłe przeniesienia za formę represji. Jednak prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab postanowił nie wykonywać tych postanowień. Co więcej, oświadczenie o odmowie wykonania postanowień złożył także polski rząd, co w swoim komunikacie z 16 lutego 2023 r. odnotował Trybunał w Strasburgu.

Tutaj znajdujemy podobieństwa do działania władz rosyjskich. Pod koniec grudnia 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie tymczasowe dotyczące rozwiązania rosyjskiej organizacji Memoriał. Zostało ono zignorowane przez władze rosyjskie. W marcu 2022 r. Memoriał został zlikwidowany. Na marginesie warto wspomnieć, że kilka miesięcy później Memoriał (obok Alesia Bielackiego z Białorusi i Centrum Wolności Obywatelskich z Ukrainy) został laureatem Nagrody Nobla.

Każdego dnia jesteśmy zalewani różnymi informacjami dotyczącymi polskiego wymiaru sprawiedliwości. Coraz częściej trudno jest nadążyć za wydarzeniami. Jednakże warto przez chwilę się zastanowić nad konsekwencjami decyzji polskich władz.

Polska powtarza taką samą drogę jak Rosja – lekceważenia zobowiązań międzynarodowych i konsekwentnego kształtowania państwa autorytarnego. Budowane z mozołem przez kolejne pokolenia prawników i dyplomatów dobre relacje z Radą Europy i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka są niszczone.

Polityka 9.2023 (3403) z dnia 21.02.2023; Komentarze; s. 9
Reklama