Kraj

PiS i Ziobro się zabezpieczają

PiS i Ziobro zabezpieczają się na wypadek przegranej w wyborach

Zbigniew Ziobro Zbigniew Ziobro Kancelaria Prezesa RM
W razie gdyby obecna władza przegrała wybory, prokuratura pozostanie w rękach wiernego Ziobrze Barskiego, który będzie mógł blokować rozliczanie ludzi władzy. Temu służy też inna zmiana.
Dariusz BarskiWojciech Olkuśnik/East News Dariusz Barski

Na nadchodzące posiedzenie Sejmu zaplanowano drugie czytanie rządowej ustawy, w której ukryto przejęcie władzy w prokuraturze przez prokuratora krajowego. Tak Zbigniew Ziobro i PiS zabezpieczają się przed wyborczą przegraną i utratą wpływu na prokuraturę. A także – co prawdopodobnie kluczowe – przed pociągnięciem do odpowiedzialności za nadużywanie władzy. Prokuratora generalnego/ministra sprawiedliwości obsadza bowiem ugrupowanie tworzące rząd, a krajowego – powołuje i odwołuje premier za zgodą prezydenta. I można się spodziewać, że Andrzej Duda nie zgodzi się na odwołanie obecnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Więc nawet po zwycięstwie opozycji do 2025 r. prokuratura będzie we władaniu PiS i ziobrystów.

Przekazywanie prokuratorowi krajowemu władzy nad prokuraturą zaczęło się rok temu. Przy okazji ustawy o współpracy z Prokuraturą Europejską (Polska odmówiła przystąpienia do tej unijnej inicjatywy) dano mu wyłączną władzę powoływania i odwoływania dyrektorów prokuratur, czyli ludzi, którzy w prokuraturze rządzą pieniędzmi. Teraz pod pozorem nowelizacji kodeksów o postępowaniu w sprawach cywilnych i karnych zrobiono wrzutkę: praktycznie całość kompetencji prokuratora generalnego przekazuje się krajowemu. Chodzi m.in. o obsadzanie kierowniczych stanowisk w prokuraturze, awanse i delegacje prokuratorów, postępowania dyscyplinarne, a także wydawanie poleceń prokuratorom co do konkretnych śledztw. Dzisiejszą kompetencję prokuratora generalnego dotyczącą wydawania zgód na czynności operacyjne samodzielnie będzie realizował prokurator krajowy i jego zastępcy. To oznacza wyraźne zwiększenie liczby zgód na inwigilację.

A więc w razie gdyby obecna władza przegrała wybory, prokuratura pozostanie w rękach wiernego Ziobrze Barskiego, który będzie mógł blokować rozliczanie ludzi władzy.

Polityka 27.2023 (3420) z dnia 27.06.2023; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Oryginalny tytuł tekstu: "PiS i Ziobro się zabezpieczają"
Reklama