Patrioci konsumenci

Patrioci konsumenci
Polacy na Wyspach. Jak żyją? Kim są? Na kogo będą głosować?

Sporo nowego światła na życie polskiej emigracji, która wyjechała na Wyspy w ostatnich latach rzuca sondaż MIGPOL (Badanie sondażowe wśród obywateli polskich zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i Irlandii) przeprowadzony we wrześniu tego roku na grupie 1100 rodaków przez dwójkę socjologów - Michała Garapicha i Dorotę Osipovič z MIG Research (więcej o autorach - pod tekstem). Jego fragmenty publikujemy jako pierwsi.Jak żyją?


Zgodnie z założeniem, 80 proc. respondentów to ludzie w wieku 18-35 lat. Pozostałe 20 proc. stanowią osoby w wieku 36-62 lata. 55 proc. to mężczyźni. Respondenci stanowią grupę dobrze wykształconą - niemalże 90 proc. ma przynajmniej średnie wykształcenie (zawodowe lub ogólnokształcące), w tym 9 proc. może się pochwalić licencjatem, a 22 proc. dyplomem magistra.

Zdecydowana większość, około 90 proc. respondentów wynajmuje swoje mieszkanie. Około 57 proc. wynajmuje mieszkanie osobiście od właściciela prywatnego, około 30 proc. mieszka w charakterze podnajemcy i około 3 proc. wynajmuje swoje lokum od pracodawcy. Tylko nieliczni polscy migranci spłacili lub spłacają kredyt mieszkaniowy (4 proc.). Przeciętny polski migrant dzieli swą przestrzeń mieszkalną z ponad trzema innymi osobami.Ile zarabiają?


Ponad 75 proc. respondentów jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 21 proc. ma status samozatrudnionych, 12 proc. pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Zwraca uwagę wysoki stopień aktywności ekonomicznej polskich migrantów.

Mediana zarobków respondentów irlandzkich wyniosła 1600 euro miesięcznie po odliczeniu podatków (50 proc respondentów zarabia 1600 euro lub mniej; 50 proc. zarabia 1600 euro i więcej); mediana zarobków miesięcznych netto respondentów brytyjskich wyniosła 1100 GBP.Jak wydają pieniądze?

W Wielkiej Brytanii i Irlandii najwięcej respondentów przeznacza swoje zarobki na potrzeby codzienne (90 proc). 42 proc. wydaje zarobione pieniądze na rozrywkę i podróże, a 30 proc. respondentów oszczędza.

Najczęstsze wydatki

na potrzeby codzienne, przeżycie rodziny

90.3%

 

na kupno / budowę / spłatę nieruchomości

5.4 %

 

na biznes własny

5.8 %

 

na edukację dzieci lub własną

17.3 %

 

na oszczędności lub inne inwestycje

30.1 %

 

na rozrywkę, podróże

41.9 %

 

na coś innego

4.0 %


Procenty nie sumują się do 100%, bo respondenci mogli podać więcej niż jedną opcjęJaką część miesięcznych zarobków zazwyczaj wydaje Pan/Pani w Polsce osobiście lub przekazuje Pan/Pani rodzinie/znajomym w Polsce?

nikłą (bliską zeru)

35.3 %

ok. jedną dwudziestą (5%)

12.8 %

ok. jedną dziesiątą (10%)

14.5 %

ok. jedną czwartą (25%)

11.6 %

ok. jedną trzecią (33%)

5.7 %

ok. połowę (50%)

9.2 %

ponad połowę (51% i więcej)

11.0 %


Czy pójdą głosować?

Ostatnia część badania dotyczyła preferencji politycznych i uczestnictwa w wyborach parlamentarnych 21 października 2007 roku.

UWAGA: Sondaż przeprowadzono przed rozpoczęciem cyklu wizyt polityków polskich do Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz następujących po nich wzmożonych debatach w mediach polskich dotyczących roli polskich migrantów w wyborach.

Zagadnienia dotyczące preferencji politycznych respondentów badacze rozpoczęli od używanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej pytania odnoszącego się do poczucia sympatii, bliskości wobec ugrupowań politycznych w Polsce. Odpowiedź niekoniecznie oznaczała, iż dany respondent oddał głos lub go nie oddał na wskazaną partię, lub iż zamierza to uczynić w najbliższych wyborach.

Wynik jednak wskazuje na stopień odrzucenia polskich partii politycznych przez respondentów w o wiele większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku respondentów w Polsce (w nawiasach podajemy rezultat z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku)


Czy wśród polskich partii politycznych jest taka, którą uważą Pan/Pani...

za bliską sobie

12% (33% wg CBOS)

za nieco bliższą niż inne

15% (13% wg CBOS)

nie ma takiej partii

73% (54% wg CBOS)

Partia

Bliska

Nieco bliższa niż inne %

LiD

15.5

17.8

PO

38.5

52.8

PiS

19.6

11.0

Samoobrona

5.4

2.5

UPR

5.4

1.8

Partia Kobiet

4.1

4.9

Respondenci na Wyspach wykazują znacząco mniejszą chęć partycypacji w wyborach powszechnych niż respondenci w Polsce - jedynie 37.6 proc. ankietowanych deklaruje udział w wyborach (wedle sondażu z 3.10.2007 wykonanego przez OBOP, w Polsce udział w wyborach deklaruje 47 proc), przy 16 proc. niezdecydowanych.Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, to na kandydatów której partii Pan/Pani by głosował?

Partia

%

 

Lewica i Demokraci (koalicja SLD+SdPl+UP+PD)

12.9

 

Liga Polskich Rodzin

1.5

 

LiS (LPR i Samoobrona)

1.0

 

Partia Kobiet

5.3

 

Platforma Obywatelska

50.0

 

Polska Partia Pracy

0.7

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

0.7

 

Prawo i Sprawiedliwość

12.6

 

Samoobrona RP

1.9

 

UPR

2.4

 

Inna

2.2

 

Nie wiem/niezdecydowany

8.7

Wybory 2005 a wybory 2007 - zmiany frekwencji i preferencji wyborców

Około jedna czwarta osób (25 proc.), które brały udział w poprzednich wyborach nie zamierza wziąć udziału w zbliżających się wyborach, a około 16 proc. jest jeszcze niezdecydowanych czy odda głos. Ciekawe jest jednak również to, że około jedna czwarta spośród tych, którzy nie brali udziału w poprzednich wyborach zamierza głosować w najbliższych.

Widać więc tutaj dwie odrębne grupy elektoratu: grupę zniechęconych (ci, co poprzednio brali udział, a teraz nie zamierzają) i grupę zaktywizowanych wyborców (ci, co poprzednio nie brali udziału w wyborach, a teraz zamierzają).

 

Czy brał Pan/Pani udział w wyborach do Sejmu i Senatu we wrześniu 2005?

 

Tak

Nie

Razem

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziąłby Pan/Pani udział w głosowaniu?

Tak

59.4%

25.8%

37.5%

Nie

24.9%

57.9%

46.4%

Trudno powiedzieć / niezdecydowany

15.6%

16.3%

16.1%

Wśród zniechęconych przeważają byli wyborcy PO (43 proc.), PiSu (35 proc.), Samoobrony (7 proc.) i SLD (6 proc.). Zaktywizowani wyborcy planują zaś oddać swój głos przede wszystkim na PO (49 proc.). W dalszej kolejności są LiD (14 proc.), PiS (8 proc.), Partia Kobiet (6 proc.) i około 11 proc. zaktywizowanych wyborców jest jeszcze niezdecydowanych na kogo odda swój głos. Zatem można wywnioskować, że o ile zniechęcenie polityką dotknęło elektorat dwóch głównych partii w podobnym stopniu, to w przypadku zaktywizowanych wyborców Platforma Obywatelska wykazuje wyraźną przewagę nad pozostałymi partiami.


Patrioci konsumenci

O ile polskich migrantów patriotyzm niespecjalnie dotyczy w sensie obywatelskim, to w sensie konsumpcyjnym - jak najbardziej. Niemal wszyscy respondenci (94.6 proc.) przyznali, iż w ostatnich trzech miesiącach kupowali polskie produkty. Najbardziej poszukiwanym przez migrantów produktem okazał się - nomen omen - chleb.

Opracował: Paweł Wrabec 

Raport MIG Research w wersji dokumentu pdf

O AUTORACH 

Michał P. Garapich - antropolog społeczny; doktorant Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy centrum badawczego CRONEM (Center for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism) na Roehampton University i Uniwersity of Surrey

Dorota Osipovic - socjolog, doktorantka School of Slavonic and East European Studies, na University College London. Zajmuje się problematyką badań nad migracjami 

WIĘCEJ

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną