Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kraj

Patrioci konsumenci

Fot. Wojciech Pelowski, AG Fot. Wojciech Pelowski, AG
Polacy na Wyspach. Jak żyją? Kim są? Na kogo będą głosować?

Sporo nowego światła na życie polskiej emigracji, która wyjechała na Wyspy w ostatnich latach rzuca sondaż MIGPOL (Badanie sondażowe wśród obywateli polskich zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i Irlandii) przeprowadzony we wrześniu tego roku na grupie 1100 rodaków przez dwójkę socjologów - Michała Garapicha i Dorotę Osipovič z MIG Research (więcej o autorach - pod tekstem). Jego fragmenty publikujemy jako pierwsi.



Jak żyją?


Zgodnie z założeniem, 80 proc. respondentów to ludzie w wieku 18-35 lat. Pozostałe 20 proc. stanowią osoby w wieku 36-62 lata. 55 proc. to mężczyźni. Respondenci stanowią grupę dobrze wykształconą - niemalże 90 proc. ma przynajmniej średnie wykształcenie (zawodowe lub ogólnokształcące), w tym 9 proc. może się pochwalić licencjatem, a 22 proc. dyplomem magistra.

Zdecydowana większość, około 90 proc. respondentów wynajmuje swoje mieszkanie. Około 57 proc. wynajmuje mieszkanie osobiście od właściciela prywatnego, około 30 proc. mieszka w charakterze podnajemcy i około 3 proc. wynajmuje swoje lokum od pracodawcy. Tylko nieliczni polscy migranci spłacili lub spłacają kredyt mieszkaniowy (4 proc.). Przeciętny polski migrant dzieli swą przestrzeń mieszkalną z ponad trzema innymi osobami.



Ile zarabiają?


Ponad 75 proc. respondentów jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 21 proc. ma status samozatrudnionych, 12 proc. pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Zwraca uwagę wysoki stopień aktywności ekonomicznej polskich migrantów.

Mediana zarobków respondentów irlandzkich wyniosła 1600 euro miesięcznie po odliczeniu podatków (50 proc respondentów zarabia 1600 euro lub mniej; 50 proc. zarabia 1600 euro i więcej); mediana zarobków miesięcznych netto respondentów brytyjskich wyniosła 1100 GBP.



Jak wydają pieniądze?

W Wielkiej Brytanii i Irlandii najwięcej respondentów przeznacza swoje zarobki na potrzeby codzienne (90 proc). 42 proc. wydaje zarobione pieniądze na rozrywkę i podróże, a 30 proc. respondentów oszczędza.

Najczęstsze wydatki

na potrzeby codzienne, przeżycie rodziny

90.3%

na kupno / budowę / spłatę nieruchomości

5.4 %

na biznes własny

5.8 %

na edukację dzieci lub własną

17.3 %

na oszczędności lub inne inwestycje

30.1 %

na rozrywkę, podróże

41.9 %

na coś innego

4.0 %


Procenty nie sumują się do 100%, bo respondenci mogli podać więcej niż jedną opcję



Jaką część miesięcznych zarobków zazwyczaj wydaje Pan/Pani w Polsce osobiście lub przekazuje Pan/Pani rodzinie/znajomym w Polsce?

nikłą (bliską zeru)

35.3 %

ok. jedną dwudziestą (5%)

12.8 %

ok. jedną dziesiątą (10%)

14.5 %

ok. jedną czwartą (25%)

11.6 %

ok. jedną trzecią (33%)

5.7 %

ok. połowę (50%)

9.2 %

ponad połowę (51% i więcej)

11.0 %


Czy pójdą głosować?

Ostatnia część badania dotyczyła preferencji politycznych i uczestnictwa w wyborach parlamentarnych 21 października 2007 roku.

UWAGA: Sondaż przeprowadzono przed rozpoczęciem cyklu wizyt polityków polskich do Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz następujących po nich wzmożonych debatach w mediach polskich dotyczących roli polskich migrantów w wyborach.

Zagadnienia dotyczące preferencji politycznych respondentów badacze rozpoczęli od używanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej pytania odnoszącego się do poczucia sympatii, bliskości wobec ugrupowań politycznych w Polsce. Odpowiedź niekoniecznie oznaczała, iż dany respondent oddał głos lub go nie oddał na wskazaną partię, lub iż zamierza to uczynić w najbliższych wyborach.

Wynik jednak wskazuje na stopień odrzucenia polskich partii politycznych przez respondentów w o wiele większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku respondentów w Polsce (w nawiasach podajemy rezultat z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku)


Czy wśród polskich partii politycznych jest taka, którą uważą Pan/Pani...

za bliską sobie

12% (33% wg CBOS)

za nieco bliższą niż inne

15% (13% wg CBOS)

nie ma takiej partii

73% (54% wg CBOS)

Partia

Bliska

Nieco bliższa niż inne %

LiD

15.5

17.8

PO

38.5

52.8

PiS

19.6

11.0

Samoobrona

5.4

2.5

UPR

5.4

1.8

Partia Kobiet

4.1

4.9

Respondenci na Wyspach wykazują znacząco mniejszą chęć partycypacji w wyborach powszechnych niż respondenci w Polsce - jedynie 37.6 proc. ankietowanych deklaruje udział w wyborach (wedle sondażu z 3.10.2007 wykonanego przez OBOP, w Polsce udział w wyborach deklaruje 47 proc), przy 16 proc. niezdecydowanych.



Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, to na kandydatów której partii Pan/Pani by głosował?

Partia

%

Lewica i Demokraci (koalicja SLD+SdPl+UP+PD)

12.9

Liga Polskich Rodzin

1.5

LiS (LPR i Samoobrona)

1.0

Partia Kobiet

5.3

Platforma Obywatelska

50.0

Polska Partia Pracy

0.7

Polskie Stronnictwo Ludowe

0.7

Prawo i Sprawiedliwość

12.6

Samoobrona RP

1.9

UPR

2.4

Inna

2.2

Nie wiem/niezdecydowany

8.7

Wybory 2005 a wybory 2007 - zmiany frekwencji i preferencji wyborców

Około jedna czwarta osób (25 proc.), które brały udział w poprzednich wyborach nie zamierza wziąć udziału w zbliżających się wyborach, a około 16 proc. jest jeszcze niezdecydowanych czy odda głos. Ciekawe jest jednak również to, że około jedna czwarta spośród tych, którzy nie brali udziału w poprzednich wyborach zamierza głosować w najbliższych.

Widać więc tutaj dwie odrębne grupy elektoratu: grupę zniechęconych (ci, co poprzednio brali udział, a teraz nie zamierzają) i grupę zaktywizowanych wyborców (ci, co poprzednio nie brali udziału w wyborach, a teraz zamierzają).

Czy brał Pan/Pani udział w wyborach do Sejmu i Senatu we wrześniu 2005?

Tak

Nie

Razem

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziąłby Pan/Pani udział w głosowaniu?

Tak

59.4%

25.8%

37.5%

Nie

24.9%

57.9%

46.4%

Trudno powiedzieć / niezdecydowany

15.6%

16.3%

16.1%

Wśród zniechęconych przeważają byli wyborcy PO (43 proc.), PiSu (35 proc.), Samoobrony (7 proc.) i SLD (6 proc.). Zaktywizowani wyborcy planują zaś oddać swój głos przede wszystkim na PO (49 proc.). W dalszej kolejności są LiD (14 proc.), PiS (8 proc.), Partia Kobiet (6 proc.) i około 11 proc. zaktywizowanych wyborców jest jeszcze niezdecydowanych na kogo odda swój głos. Zatem można wywnioskować, że o ile zniechęcenie polityką dotknęło elektorat dwóch głównych partii w podobnym stopniu, to w przypadku zaktywizowanych wyborców Platforma Obywatelska wykazuje wyraźną przewagę nad pozostałymi partiami.


Patrioci konsumenci

O ile polskich migrantów patriotyzm niespecjalnie dotyczy w sensie obywatelskim, to w sensie konsumpcyjnym - jak najbardziej. Niemal wszyscy respondenci (94.6 proc.) przyznali, iż w ostatnich trzech miesiącach kupowali polskie produkty. Najbardziej poszukiwanym przez migrantów produktem okazał się - nomen omen - chleb.

Opracował: Paweł Wrabec

Raport MIG Research w wersji dokumentu pdf.

O AUTORACH

Michał P. Garapich - antropolog społeczny; doktorant Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy centrum badawczego CRONEM (Center for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism) na Roehampton University i Uniwersity of Surrey

Dorota Osipovic - socjolog, doktorantka School of Slavonic and East European Studies, na University College London. Zajmuje się problematyką badań nad migracjami

WIĘCEJ

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną