Kultura

Przeciw tresurze

Szkoły muzyczne: bardziej tresują niż uczą

Większość pedagogów uważa, że w pracy z uczniem trzeba przede wszystkim realizować program i pilnować techniki, mniej zaś istotne jest, czy dziecku podobają się utwory, które wykonuje. Większość pedagogów uważa, że w pracy z uczniem trzeba przede wszystkim realizować program i pilnować techniki, mniej zaś istotne jest, czy dziecku podobają się utwory, które wykonuje. Edward Pond / Masterfile / East News
W naszych szkołach muzycznych dominuje stary, autorytarny styl nauczania, bliższy tresurze niż obcowaniu ze sztuką.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostrzegając mankamenty, przymierza się do reformy szkolnictwa artystycznego.Gerhard Leber/East News Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostrzegając mankamenty, przymierza się do reformy szkolnictwa artystycznego.

Rodzice posyłają dzieci do szkoły muzycznej z różnych powodów. Czasem dla zaspokojenia własnych niespełnionych ambicji. Czasem sami zauważyli lub ktoś zwrócił im uwagę, że dziecko wykazuje zdolności. Ale coraz częściej też chcą nauki muzyki dla dziecka niekoniecznie z myślą, by uprawiało ją w przyszłości zawodowo. Bywa, że szukają mu po prostu dodatkowego zajęcia, a muzyka uważana jest za zajęcie szlachetne. Stosunkowo nowym motywem jest rozpowszechniane coraz szerzej, również przez media, przekonanie, że nauka muzyki pomaga w ogólnym rozwoju człowieka.

W szkole podstawowej wszystko się rozstrzyga. Oczywiście nie każdy uczeń, ukończywszy ją, pójdzie dalej tą drogą (niektórzy też przerwą naukę wcześniej). Pytanie tylko, czy nie wyjdą z niej zniechęceni do muzyki w ogóle? A tak, niestety, zdarza się wcale nierzadko.

Po co są szkoły muzyczne? Czy mają kształcić na wirtuozów, czy rozbudzać miłość do muzyki? Stary model szkoły nieraz w tym ostatnim przeszkadza. Nie da się zajmować muzyką zawodowo bez kochania jej; jeśli dzieje się inaczej, jest to ze szkodą zarówno dla muzyki, jak i dla osoby ją uprawiającej.

Polskie szkolnictwo muzyczne sięga tradycjami Józefa Elsnera, nauczyciela Chopina, który stworzył w Warszawie w pierwszej połowie XIX w. system trójstopniowy: Szkołę Muzyki Elementarnej, Konserwatorium i Szkołę Główną Muzyki. W Polsce międzywojennej jednym z wielkich reformatorów w tej dziedzinie był Karol Szymanowski. Po II wojnie światowej system został praktycznie zbudowany od podstaw i wciąż się rozszerza. Dziś jest w kraju dwa razy więcej szkół muzycznych (wszystkich stopni) niż w latach 50.

Ekspert czy partner

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostrzegając mankamenty, przymierza się do reformy szkolnictwa artystycznego (wśród szkół artystycznych najwięcej w Polsce jest właśnie muzycznych).

Polityka 47.2012 (2884) z dnia 21.11.2012; Kultura; s. 86
Oryginalny tytuł tekstu: "Przeciw tresurze"
Reklama