Kultura

Państwo przegrało bitwę

Walczące warszawskie Forum Przyszłości Kultury

Forum towarzyszyła instalacja Jonasa Staala Forum towarzyszyła instalacja Jonasa Staala "Uwspólnotowianie polskiej flagi". Arek Drygas
Podczas warszawskiego Forum Przyszłości Kultury stało się jasne, że artyści i działacze społeczni mają jednak o co walczyć.
Piotr Rudzki, który współtworzy Teatr Polski w Podziemiu, tłumaczył, że artyści chcieliby, aby w ramach konkursu wyłaniany był tylko dyrektor administracyjno-finansowo-organizacyjny.Krzysztof Zatycki/Forum Piotr Rudzki, który współtworzy Teatr Polski w Podziemiu, tłumaczył, że artyści chcieliby, aby w ramach konkursu wyłaniany był tylko dyrektor administracyjno-finansowo-organizacyjny.

Jeden z ciekawszych wątków zeszłorocznego Kongresu Kultury dotyczył samej potrzeby spotkania ludzi kultury na własnych, niezależnych od władzy warunkach. Nic więc dziwnego, że serię kilkunastu debat, które 18 i 19 listopada odbyły się w Teatrze Powszechnym w Warszawie, rozpoczęła rozmowa o potrzebie samoorganizacji instytucji kultury. Chodzi o model działania niezależny od finansów publicznych coraz bardziej potrzebny w nowej rzeczywistości politycznej. W trakcie tego otwierającego Forum Przyszłości Kultury spotkania dr Agata Adamiecka-Sitek z Instytutu Teatralnego i dr Mikołaj Lewicki z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili ciekawe wyniki badań (są na stronie internetowej forumprzyszloscikultury.pl), studium przypadku kilku inicjatyw, m.in. tych skupionych wokół Teatru Polskiego we Wrocławiu. Była mowa o organizacjach: Teatr Polski w Podziemiu i Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu, a także o działalności związków zawodowych oraz procesie współpracy z urzędem marszałkowskim.

Już w momencie wybuchu kryzysu związanego z powierzeniem funkcji dyrektora tej prestiżowej placówki Cezaremu Morawskiemu niezgadzający się z tą decyzją zespół zaczął się samoorganizować w inny niż do tej pory sposób. „To wybuchło jak supernowa” – zauważyli autorzy badania. Zespół chciał stworzyć nową instytucję, która skutecznie uniemożliwiłaby ponowne skupienie całej władzy i odpowiedzialności w rękach jednego człowieka. Okazuje się jednak, że w myśl polskiego prawa nie można stworzyć innego, bardziej uspołecznionego ustroju takich instytucji – ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej oddaje władzę i odpowiedzialność tylko w ręce jednej osoby.

Dyrekcja zbiorowa

Piotr Rudzki, który współtworzy Teatr Polski w Podziemiu, tłumaczył podczas wynikłej z prezentacji badań dyskusji, że artyści chcieliby, aby w ramach konkursu wyłaniany był dyrektor administracyjno-finansowo-organizacyjny.

Polityka 47.2017 (3137) z dnia 21.11.2017; Kultura; s. 100
Oryginalny tytuł tekstu: "Państwo przegrało bitwę"
Reklama