Kultura

Umowy o dzieła

Sponsorzy Beethovena

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven Stefan Rotter / Getty Images
Ludwig van Beethoven, którego 250-lecie urodzin celebrujemy w tym roku, był jednym z pierwszych prawdziwie niezależnych kompozytorów. Wspierających go arystokratów traktował jak równych sobie.
Ks. Ferdinand Ernst WaldsteinBEW Ks. Ferdinand Ernst Waldstein

Jeszcze Joseph Haydn przez niemal 30 lat nosił liberię książąt Esterházych jako nadworny kompozytor i kapelmistrz, aż do śmierci księcia Nikolausa, kiedy to z oszczędności została rozwiązana dworska orkiestra. Muzyk na XVIII-wiecznym arystokratycznym dworze nie miał dużo lepszej pozycji niż służący, choć wielu możnowładców, w tym członków cesarskiej rodziny Habsburgów, kochało muzykę i chętnie ją również osobiście uprawiało.

Dziadek i ojciec Ludwiga van Beethovena także byli muzykami dworskimi zatrudnionymi przez elektora kolońskiego.

Polityka 13.2020 (3254) z dnia 24.03.2020; Kultura; s. 83
Oryginalny tytuł tekstu: "Umowy o dzieła"

Czytaj także

Nauka

Skąd dramatyczne wahania liczby infekcji covid-19?

Czym tłumaczyć gwałtowny spadek raportowanych zakażeń koronawirusem? Rozmawiamy z dr. Franciszkiem Rakowskim z ICM, który modeluje przebieg pandemii od samego jej początku.

Karol Jałochowski
26.11.2020