Kultura

Umowy o dzieła

Sponsorzy Beethovena

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven Stefan Rotter / Getty Images
Ludwig van Beethoven, którego 250-lecie urodzin celebrujemy w tym roku, był jednym z pierwszych prawdziwie niezależnych kompozytorów. Wspierających go arystokratów traktował jak równych sobie.
Ks. Ferdinand Ernst WaldsteinBEW Ks. Ferdinand Ernst Waldstein

Jeszcze Joseph Haydn przez niemal 30 lat nosił liberię książąt Esterházych jako nadworny kompozytor i kapelmistrz, aż do śmierci księcia Nikolausa, kiedy to z oszczędności została rozwiązana dworska orkiestra. Muzyk na XVIII-wiecznym arystokratycznym dworze nie miał dużo lepszej pozycji niż służący, choć wielu możnowładców, w tym członków cesarskiej rodziny Habsburgów, kochało muzykę i chętnie ją również osobiście uprawiało.

Dziadek i ojciec Ludwiga van Beethovena także byli muzykami dworskimi zatrudnionymi przez elektora kolońskiego.

Polityka 13.2020 (3254) z dnia 24.03.2020; Kultura; s. 83
Oryginalny tytuł tekstu: "Umowy o dzieła"

Czytaj także

Społeczeństwo

Przejechała 1400 km, żeby wykonać legalną aborcję

Kiedyś byłam za PiS, uważałam, że pomaga rodzinom, a aborcja to morderstwo. Już tak nie sądzę – mówi Maria. W pięciu szpitalach odmówiono jej zabiegu przerwania ciąży.

Agata Szczerbiak
17.06.2020