Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 9,90 zł!

Subskrybuj
Kultura

Syzyfka

Prof. Maria Janion (1926–2020) Prof. Maria Janion (1926–2020) Wojciech Druszcz / EAST NEWS

Pani Profesor, papieżyca, mistrzyni, generał Misia, Syzyfka – każde pokolenie jej uczniów miało dla niej swoje określenie. Zostało mnóstwo książek, ale i etos pracy, który wpajała swoim uczniom. Ten właśnie wysiłek interpretacji, pogłębionego myślenia był dla niej wyznacznikiem wzorca humanisty. „Machina medialna nie dopuszcza, żebyśmy zastanowili się nad sobą” – mówiła w filmie Agnieszki Arnold. Janion nieustająco przywoływała ideał samopoznania. „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś” – brzmi tytuł jednej z jej książek. Bliski był jej tragiczny mit Syzyfa. Życie zostało dane i trzeba w nim wytrwać do końca, mając świadomość znikomości wszystkiego, co się robi, i braku oparcia w transcendencji. Natomiast życie bez literatury byłoby nie do zniesienia.

Polityka 35.2020 (3276) z dnia 25.08.2020; Pożegnania; s. 89
Reklama