Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty w okazyjnej cenie!

Subskrybuj
Książki

Wiemy coraz więcej

Recenzja książki: "Grudzień 1970 w dokumentach wojskowych", oprac. Edward Jan Nalepa

materiały prasowe
Dokumenty publikowane w tym zbiorze w większości przez lata opatrzone były klauzulami: „Tajne, specjalnego znaczenia” lub „Tajne”.

Tom zawiera 30 dokumentów pochodzących z Archiwum Sztabu Generalnego (Zarząd I), b. Archiwum Pomorskiego Okręgu Wojskowego (obecnie Archiwum Wojsk Lądowych Filia nr 1) oraz b. Kancelarii Sekretariatu KC PZPR. Wydawca słusznie pogrupował meldunki i opisy wydarzeń, co ułatwia korzystanie z tekstów. Niektóre dokumenty były już przez prof. Nalepę publikowane, lecz większość dotychczas była nieznana.

Autor wyboru ma w środowisku historycznym wyrobioną markę. Najchętniej spędza czas w archiwach, co powoduje, że jego publikacje są zawsze dobrze udokumentowane.

Dokumenty publikowane w tym zbiorze w większości przez lata opatrzone były klauzulami: „Tajne, specjalnego znaczenia” lub „Tajne”, co skutecznie uniemożliwiało historykom dostęp do nich. Procedurę odtajania umożliwiła decyzja ówczesnego ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego z dnia 21 czerwca 2000 r.

Z tych dokumentów wyłania się obraz sytuacji na Wybrzeżu widzianej oczami dowódców wojskowych i przekazywany do centrali. To naprawdę pasjonująca lektura, i to nie tylko dla specjalistów. Analiza tych dokumentów pozwala na – jak stwierdza prof. Nalepa – „ustalenie i odtworzenie zasadniczego procesu decyzyjno-rozkazodawczego użycia wojska na Wybrzeżu. Wynika z nich jednoznacznie, że najmocniejszym ogniwem tego procesu na najwyższym szczeblu organizacyjnym sił zbrojnych był Sztab Generalny WP, kierowany przez gen. dyw. Bolesława Chochę, a podczas jego pobytu na Wybrzeżu (15-17.12.1970 r.) – przez I zastępcę gen. dyw. Eugeniusza Malczyka i zastępcę ds. operacyjnych gen. bryg. Wojciecha Barańskiego”. Działali oni w ścisłym kontakcie z ministrem obrony narodowej gen. Wojciechem Jaruzelskim.

Opublikowane przez prof. Nalepę dokumenty stanowią niewątpliwie ważny krok w gromadzeniu wiedzy o tamtych tragicznych wydarzeniach.

Grudzień 1970 w dokumentach wojskowych. Wybór, wstęp i opracowanie Edward Jan Nalepa, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2011, s. 303

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Archiwum Polityki

Niepokorni

Historię PRL odmierza kilka dat społecznych protestów przeciw ludowej władzy, zwykle brutalnie lub krwawo tłumionych. W 1956 r. – czerwiec, w 1968 r. – marzec, w 1970 r. – grudzień, w 1976 r. – znów czerwiec... I gdyby nie tamte zdarzenia sprzed 30 lat, nie byłoby pewnie sierpnia 1980 r. i wyjątkowej polskiej drogi do wolności.

Marcin Kołodziejczyk
13.05.2006
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną