Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Zobacz, jak wyglądają płuca po wypaleniu jednej paczki papierosów

Płuca w laboratorium Płuca w laboratorium Rin Johnson / Flickr CC by 2.0
Jeśli sądzimy, że jedna paczka papierosów jest zupełnie nieszkodliwa, jesteśmy w wielkim błędzie. Wielkim i czarnym...

O szkodliwości papierosów i długotrwałego palenia mówi się dużo i od wielu lat. Przeprowadzony ostatnio eksperyment dobitnie pokazuje skutki wypalenia zaledwie 20 papierosów, co może – przynajmniej niektórych – skłonić do zmiany spojrzenia na ten problem.

Grupa studentów medycyny zaaplikowała zdrowym płucom 20 mentolowych papierosów, czyli jedną całą paczkę papierosów. W jego wyniku w tchawicy od razu zaczęły gromadzić się substancje smoliste, a płuca z różowego (to kolor zdrowego organu) zaczęły czernieć (czarny to kolor chorych płuc).

Naukowcy związani z MEDspiration obliczyli, że człowiek wypalający trzy czwarte paczki papierosów dziennie (to średnia światowa dla palaczy), czyli w skali roku 5 772 papierosów, od momentu, w którym zaczyna palić (a mediana to 17 lat), aż do śmierci w wieku 71 lat (średnia długość życia na świecie), pochłania w sumie 311 688 papierosów.

Gdybyśmy założyli, że każdy kolejny wypalony papieros w ten sam sposób przyczynia się do śmierci – a palacze żyją średnio 6,5 roku, czyli 3 418 560 minut, krócej niż niepalacze – to każdy papieros kosztuje palacza 11 minut życia. Wynika to z prostego obliczenia: 3 418 560 (to różnica, w minutach, między długością życia palacza i niepalacza) dzielone przez 311 688 (średnia liczba wypalanych przez palacza w ciągu całego życia papierosów) = 11.

Takie obliczenie oczywiście opiera się jedynie na uśrednionych wartościach, zakładając, że skutki zdrowotne wynikające z palenia są równomiernie rozłożone w całym życiu palacza, co nie do końca odpowiada prawdzie. Wiemy także, że liczba wypalonych w trakcie w życia papierosów nie jest stała.

Omawiany eksperyment ma jednak tę zaletę, że w prosty i zrozumiały sposób pokazuje bardzo wymierny koszt, jaki ponoszą wszystkie uzależnione od nikotyny osoby.

Reklama