Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Polacy oddychają najgorszym powietrzem w Europie. Zobacz mapę

Według EEA w 2014 roku zanieczyszczenie drobnym pyłem PM2,5 spowodowało 420 tys. przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich. Według EEA w 2014 roku zanieczyszczenie drobnym pyłem PM2,5 spowodowało 420 tys. przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich. Greenpeace Polska / Flickr CC by 2.0
Stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w Polsce kilkakrotnie przekracza dopuszczalne normy.

Jesteśmy czerwoną plamą na mapie Europy – wynika z interaktywnej mapy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej przedstawiającej stopień czystości powietrza na naszym kontynencie. Mapa przedstawia pomiary z ponad 2 tys. stacji pomiarowych, aktualizowane co godzinę.

Stacje pomiarowe zaznaczono za pomocą punktów w sześciostopniowej skali. Najlepszą jakość powietrza oznacza się kolorem turkusowym. Czerwony sygnalizuje złą jakość, ciemnoczerwony – bardzo złą, a szary – brak danych. Chodzi o informacje dotyczące co najmniej jednej z pięciu substancji: ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłów zawieszonych PM10 oraz cząsteczek PM2,5. Te ostatnie Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za najbardziej niebezpieczne dla zdrowia.

„Informowanie obywateli daje im środki, by domagali się od polityków dalszych działań na rzecz polepszania jakości powietrza w naszych miastach” – podkreśla dyrektor EEA Hans Bruyninckx. Ponad 80 proc. mieszkańców europejskich miast, w tym Polska, oddycha powietrzem, które nie spełnia norm WHO.

Stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 kilkakrotnie przekracza w Polsce dopuszczalne normy. Najgorszą jakość powietrza obserwuje się w Warszawie, Krakowie i miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miastem o najgorszej jakości powietrza w całym kraju pozostaje Żywiec. W 2016 roku miasto uznano za najbardziej zanieczyszczone w Europie (według WHO).

.KŻ/Polityka.

(powiększ mapę)

Smog – niewidoczny zabójca

Drobny pył zawieszony PM10 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych, które zawierają substancje toksyczne, takie jak benzopiren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Reklama