Nauka

Struktura emisji zanieczyszczeń

Żródła emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Żródła emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Lech Mazurczyk / Polityka
Podczas gdy większość krajów unijnych zmniejsza emisję szkodliwych substancji, my się przyszłością planety mniej przejmujemy. Winny jest nie tylko węgiel, ale także lawinowo rosnący transport drogowy.

Aby lepiej oszacować negatywny wpływ na środowisko, bierze się pod uwagę nie tylko sam dwutlenek węgla, ale także metan i podtlenek azotu, których wielkość emisji jest następnie przeliczana na wartości ekwiwalentne dla dwutlenku węgla. Chociaż emisję gazów cieplarnianych kojarzymy głównie z produkcją energii elektrycznej i ciepła, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Największy winowajca to branża energetyczna, ale znaczny jest też udział przemysłu, rolnictwa, usług transportowych i górnictwa. Za kilkanaście procent emisji odpowiadają gospodarstwa domowe.

Udział poszczególnych branż w emisji gazów cieplarnianych znacznie różni się pomiędzy krajami unijnymi, w zależności od struktury ich gospodarek. W 11 państwach członkowskich (jak w Polsce) to właśnie produkcja energii powoduje największe negatywne skutki dla środowiska, ale w 6 innych niechlubna palma pierwszeństwa należy do przemysłu.

Polityka 43.2019 (3233) z dnia 22.10.2019; Oko na Eko; s. 54
Reklama