Nagrody Naukowe

Nagrody Naukowe POLITYKI w roku 2014

Tadeusz Późniak / Polityka
Portfele POLITYKI trafiły w ręce młodych badaczy: pięciorga laureatów głównej nagrody – otrzymali po 30 tys. zł – oraz dziesięciorga pozostałych finalistów konkursu (po 10 tys. zł).
Agnieszka LabusTadeusz Późniak/Polityka Agnieszka Labus
Piotr NiemiecTadeusz Późniak/Polityka Piotr Niemiec
Anna Baranowska-RatajPrzemysław Chrostowski/• Anna Baranowska-Rataj
Michał F. KamińskiPrzemysław Chrostowski/• Michał F. Kamiński
Michał KrukTadeusz Późniak/Polityka Michał Kruk

To już 14 lat od inauguracji naszej akcji. To 242 nagrodzonych naukowców. To suma 5,7 mln zł – tyle fundacji naszego tygodnika udało się zgromadzić i rozdysponować pomiędzy osoby, które mają już nieprzeciętne osiągnięcia, a przecież zwykle są dopiero na życiowym i zawodowym rozbiegu. Uroczystość ma specjalny charakter. Przyjęło się, że w redakcji tego dnia gromadzą się profesura i osobistości z obu kapituł, sponsorzy ze świata biznesu, są kamery TVP i mikrofony radiowe. Była z nami także minister nauki Lena Kolarska- Bobińska. Ale przychodzą też stypendyści z ubiegłych lat (jeden z nich wygłasza wykład – w tym roku prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii L. Koźmińskiego mówił o specyficznym środowisku społecznym, jakie tworzą wikipedyści). A laureatom towarzyszą opiekunowie naukowi, przyjaciele, bliscy, dzieci.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach, z których jedną nazwaliśmy „nauki o życiu”, włączając w nią nauki biologiczne i medyczne. W tym roku tę kategorię można by rozciągnąć na nieomal wszystkie dziedziny, wybór padł bowiem na czworo naukowców będących bardzo blisko życia – zajmujących się palącymi problemami współczesności: starzejące się miasta (urbanistyka i architektura), młode rodziny (demografia), rak jelita (medycyna), zastosowanie nowoczesnych technik w diagnostyce medycznej (informatyka). Jednak jest wśród laureatów i matematyk zajmujący się teorią w najczystszej postaci. Sam mówi, że poszukuje w matematyce piękna, więc przypomina to bardziej sztukę niż naukę, a on bardziej uważa się za artystę niż badacza.

To śmiałe tak powiedzieć. Ale śmiałość jest fundamentalną cechą wszystkich naszych laureatów. Śmiałość poszukiwania odpowiedzi na pytania, które – jak mówił w imieniu kapituły obywatelskiej Krzysztof Zanussi – stawia sobie każdy myślący człowiek. Śmiałość w przekraczaniu barier między rozmaitymi dziedzinami ludzkiej wiedzy. Śmiałością pozostaje wciąż sam wybór: być naukowcem. To przynajmniej na początku oznacza niepewność wyniku, kariery, dochodu. Toteż staramy się naszymi nagrodami dać wyraźny sygnał: to, co robicie, jest ważne. A sposób, w jaki żyjecie, jest wartościowy. Śmiałości zatem! 

 

Przedstawiamy tych, którzy dowodzą, że uprawianie nauki to sposób na życie wart poświęcenia i uznania.

NAUKI HUMANISTYCZNE: dr inż. arch. Agnieszka Labus

Urodzona w 1986 roku, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Jest urbanistką zajmującą się problematyką odnowy miast przez pryzmat procesu demograficznego. Jej praca doktorska, dotycząca koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, posłużyła do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego. Doktor Labus Jest cenionym i nagradzanym ekspertem, a jej działalność przypomina misję na rzecz potrzeb stale rosnącego liczebnie pokolenia ludzi starszych. Zobacz film.

NAUKI ŚCISŁE: dr hab. Piotr Niemiec

Urodzony w 1976 roku, adiunkt w Katedrze Analizy Funkcjonalnej Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Grupy izometrii przestrzeni wysoce jednorodnych, nieskończenie wymiarowe zbiory pochłaniające... Nasz finalista zajmuje się zagadnieniami, których nazwy mogą powodować stany lękowe wśród osób niezwiązanych z matematyką – ale niesłusznie. Topologia, którą zajmuje się nominowany, należy do najbardziej wyrafinowanych dziedzin matematyki, ale dotyczy zagadnień związanych z deformowaniem czegoś, co rozumiemy intuicyjnie – przestrzeni. Znajduje ona także praktyczne zastosowania w fizyce, naukach komputerowych, robotyce, a nawet ekonomii. Doktor Niemiec jest topologiem niebywale uzdolnionym, samodzielnym i konsekwentnym. Udało mu się rozwiązać kilka otwartych problemów matematycznych, czekających na to od blisko 20 lat. Zobacz film.

NAUKI SPOŁECZNE: dr Anna Baranowska-Rataj

Urodzona w 1980 roku, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół jakości życia rodzin, na którą wpływa między innymi liczba dzieci, oraz sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W rozprawie doktorskiej zajmowała się gorąco dyskutowanym problemem tak zwanych umów śmieciowych: czy rzeczywiście ograniczają one poczucie stabilności finansowej młodych ludzi oraz opóźniają założenie własnej rodziny? Jest członkiem zespołu ekspertów do spraw wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zobacz film.

NAUKI O ŻYCIU: dr n. med. Michał F. Kamiński

Urodzony w 1980 roku, adiunkt w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zajmuje się profilaktyką i wczesnym wykrywaniem raka jelita grubego oraz badaniami endoskopowymi przewodu pokarmowego. Jest pierwszym autorem wysoko punktowanej pracy opublikowanej w jednym z najbardziej liczących się w świecie czasopism naukowych – „New England Journal of Medicine”. Razem z zespołem wykazał w niej, że jakość lekarskiego badania koloskopowego ma wpływ na ryzyko zachorowania na raka. Określił też, jak należy mierzyć i poprawiać jakość wiedzy i umiejętności lekarzy, aby zwiększyć skuteczność programów profilaktycznych. Współautor wytycznych dotyczących zapewnienia jakości w diagnostyce raka jelita grubego, sygnowanych przez Unię Europejską i Światową Organizację Zdrowia. Zobacz film.

NAUKI TECHNICZNE: dr inż. Michał Kruk

Urodzony w 1980 roku, kierownik Zakładu Systemów Inteligentnych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Współczesna medycyna cierpi na swoiste przekleństwo urodzaju – łatwość pozyskiwania cyfrowych obrazów tkanek dotkniętych chorobą wykracza poza zdolność ich analizy. Niestety w tej dziedzinie nie istnieją metody uniwersalne. Muszą być one indywidualnie adaptowane i profilowane. Z pomocą lekarzom patomorfologom przychodzą więc komputery wyposażone w oprogramowanie nacechowane pewną inteligencją i zdolnością uczenia się na przykładach. Tym właśnie, w zastosowaniu do chorób nowotworowych, zajmuje się Michał Kruk. Porusza się on sprawnie na styku trzech dziedzin: medycyny, matematyki i informatyki. A takie pogranicza są obecnie jednymi z najbardziej interesujących obszarów naukowej eksploracji. Zobacz film.

Oraz dziesięcioro finalistów: Katarzyna Adamczyk, Łukasz Albrecht, Łukasz Andrzejewski, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Michał Grąt, Adam Kola, Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Nowak, Grzegorz Soboń, Małgorzata Zakrzewska

*

Pula nagród i wyróżnień, o jakie mogą się dziś ubiegać w Polsce naukowcy na wszystkich etapach swej kariery, jest całkiem spora, już nie towarzyszy nam poczucie takiego osamotnienia, jak w 2001 r., gdy zaczynaliśmy desperacką akcję „Zostańcie z nami!”. Wtedy chodziło o ratowanie substancji, dziś o pokazanie, że uprawianie nauki to świetny pomysł na życie, nie tylko wart osobistego poświęcenia, lecz także godny społecznego uznania.

Wszystko o Nagrodach Naukowych POLITYKI: tutaj.

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną