Nagrody Naukowe

19. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Promocja / Polityka
Do niedzieli 16 czerwca 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia młodych naukowców do 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI. Listę 15 finalistów opublikujemy 18 września, a laureatów ogłosimy 20 października na uroczystości wręczenia Nagród w redakcji POLITYKI.

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 roku pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika POLITYKA promujemy wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi. Poszukujemy osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym. Nie zamykamy listy możliwych dokonań: może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2019 roku piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł.

Przez 18 lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników POLITYKI, którzy wpłacali na akcję 1%, Fundacja Tygodnika POLITYKA wsparła 302 naukowców kwotą blisko 6 mln 400 tys. zł.

***

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 16 czerwca 2019 roku na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli do ok. 35 roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA, zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

Reklama
Reklama