Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Zapraszamy do 23. edycji Nagród Naukowych!

Polityka
Do środy 14 czerwca 2023 r. przyjmujemy zgłoszenia młodych naukowców do 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Listę 15 finalistów opublikujemy 13 września, a laureatów ogłosimy w październiku.

załączniki

Formularz zgłoszeniowy Nagród Naukowych POLITYKI 2023

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu kategoriach nauk: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2023 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Przez 22 lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników „Polityki”, którzy wpłacali na program stypendialny 1% podatku (od tego roku 1,5 %), nasza Fundacja wsparła 362 naukowców kwotą ponad 6 mln 875 tys. zł.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ubiegłorocznej gali wręczenia Nagród Naukowych POLITYKI.

Dziękujemy Partnerom tegorocznej edycji Nagród Naukowych POLITYKI oraz czytelnikom, którzy wpłacają 1.5% na konto Fundacji Tygodnika POLITYKA.PolitykaDziękujemy Partnerom tegorocznej edycji Nagród Naukowych POLITYKI oraz czytelnikom, którzy wpłacają 1.5% na konto Fundacji Tygodnika POLITYKA.

***

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 14 czerwca 2023 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl
Formularz należy wypełnić w języku polskim.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów. Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni naukowcy i znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału.

Od 2011 roku wyłonionych przez Kapitułę I stopnia finalistów konkursu poddajemy ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną) do której zapraszamy osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.

Więcej o naszym programie i laureatach na stronie polityka.pl/stypendia

Nagrody Naukowe POLITYKI wręczymy w tym roku już po raz 23.Promocja/PolitykaNagrody Naukowe POLITYKI wręczymy w tym roku już po raz 23.

Reklama
Reklama