Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Joanna Rak

Dr hab. Joanna Rak laureatką Nagród Naukowych 2022

Dr hab. Joanna Rak Dr hab. Joanna Rak Leszek Zych / Polityka
Sformułowała przełomową teorię dotyczącą odmiennego wykorzystywania przemocy politycznej przez siły demokratyczne i antydemokratyczne.

Rocznik 1990. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. UAM Joanna Rak pracuje w Zakładzie Kultury Politycznej. Zajmuje się kondycją demokracji – źródłami jej erozji i podatności na zagrożenia – oraz protestami społecznymi. W tym drugim przypadku interesują ją demonstranci – ich motywacje, rodzaje zaangażowania, poziom emocjonalnej gotowości do zachowań agresywnych. Analizuje także relacje między nimi i przedstawicielami władzy, głównie policjantami.

Kierując trzema grantami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (temat najnowszego to „Obywatelskie niepodporządkowanie w dotkniętej pandemią Unii Europejskiej”), sformułowała przełomową teorię dotyczącą odmiennego wykorzystywania przemocy politycznej przez siły demokratyczne i antydemokratyczne, a także powodów jej radykalizacji i deradykalizacji. Wyniki jej badań – udostępnione komendom głównym policji w krajach UE – pokazują, jak istotne są prowadzące do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zmiany w systemie zarządzania kryzysowego czy odpowiednie zdefiniowanie roli służb państwowych w obliczu mobilizacji społecznej.

Prof. Rak jest laureatką m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców, Stypendium im. Barbary Skargi oraz Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W kadencji 2020–23 pracuje jako ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pierwszym zespole nauk społecznych. Jest również ekspertką Narodowego Centrum Nauki.

Reklama
Reklama