Nagrody Naukowe

Jakub Ciążela

Dr Jakub Ciążela finalistą Nagród Naukowych 2022

Dr Jakub Ciążela Dr Jakub Ciążela Leszek Zych / Polityka
Dr Ciążela prowadzi badania rozkładu cennych metali na dnach oceanów, których wyniki wykorzystywane są także w programach rozwoju górnictwa kosmicznego.

Rocznik 1986. Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Dr Jakub Ciążela bada podmorskie złoża siarczków polimetalicznych, a jego prace wpisują się w nurt awangardowych poszukiwań naukowych o kluczowym znaczeniu dla przyszłości. Badania dr. Ciążeli pozwoliły określić rozkład cennych metali na dnach oceanów, co otwiera szanse dla ich opłacalnej ekonomicznie eksploatacji. Wyjaśnienie procesów zachodzących na dnie oceanów ma również ważkie znaczenie poznawcze – pozwala zrozumieć mechanizmy powstawania metali na Marsie i Księżycu. Ta wiedza z kolei jest niezwykle cenna dla programów rozwoju górnictwa kosmicznego.

Górnictwo kosmiczne wymaga stosowania innowacyjnych metod i podejścia interdyscyplinarnego, dlatego dr Ciążela od czterech lat kieruje międzynarodowym zespołem naukowym, który buduje MIRORES – pierwszy przyrząd do bezpośredniej detekcji minerałów rudnych z orbity Marsa lub Księżyca.

Uczony publikuje w uznanych czasopismach i kieruje licznymi projektami międzynarodowymi. Oprócz wspomnianych prac nad MIRORES dr Ciążela jako jedyny polski naukowiec wziął udział w ekspedycji International Ocean Discovery Program. O szerokich horyzontach poznawczych świadczy fakt, że swą karierę akademicką rozpoczynał w dziedzinie nauk społecznych.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr. Jakubem Ciążelą w serwisie Pulsar

Reklama
Reklama